K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Mikroskopie

Mikroskopie

Mikroskopie je velice hojně využívaná napříč všemy obory přírodních věd. Od vzniku prvních velice jednoduchých mikroskopů v 17. století se zrodila široká škála nových technologií a metod, byl pokořen difrakční limit a je možné snímat vzorky o velikosti celého organizmu (zebřička, octomilka). Rozlišení v prostoru a čase se stále vylepšuje a moderní mikroskopy produkují obrovské množství informací, které posouvá hranice moderní vědy.   

SDCM – Lokalizace RNA metodou FISH

SDCM – Lokalizace RNA metodou FISH

Tisíce in situ hybridizačních experimentů je nutné rychle a kvalitně analyzovat pomocí technologie SD konfokální mikroskopie (spinning disc confocal microscopy).

SDCM – Mikroskopie organoidů

SDCM – Mikroskopie organoidů

Komplexní struktury prostorových buněčných kultur – organoidy – se podobají orgánům a poskytují nové příležitosti pro testování léků, zhodnocení tkáňové regenerace a pozorování dalších in vivo biologických procesů (genové mutace, vývoj a poškození orgánů, rakovinné bujení). Organoidy lze pozorovat moderním konfokálním mikroskopem.

Optogenetika – světelná stimulace neuronů

Optogenetika – světelná stimulace neuronů

Jednou z velice oblíbených metod pro výzkum procesů probíhajících v nervové tkáni se stala optogenetika. V kombinaci s mikroskopií rozšířenou elektrofyziologickými metodami dokáže zodpovědět otázky týkající se například regenerace a vývoje neuronů.

FRAP – Remodelace chromatinu

FRAP – Remodelace chromatinu

Fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) je oblíbená metoda pro studium dynamických procesů v buněčné biologii, jako je například přesun proteinů v buněčném jádře.

Mikroskopie živých buněk – předpoklady

Mikroskopie živých buněk – předpoklady

Mikroskopie živých buněk (live cell imaging) je velmi oblíbenou metodou v oblasti buněčné biologie. Pro získání správných a kvalitních informací je nutné zvážit několik specifických faktorů, které mohou experimenty s živými buňkami výrazně ovlivnit.

SPIM – Mikroskop pro kutily

SPIM – Mikroskop pro kutily

Light sheet mikroskopie se stala velice populární pro snímání živých buněk a organizmů díky své rychlosti snímání a nízké foto-toxicitě. Existuje velké množství mikroskopů, které jsou postaveny na podobné technologii. Dosavadní komerční řešení prozatím implementují pouze některé z těchto možností.

Konfokální mikroskopie - srovnání

Konfokální mikroskopie - srovnání

Při konfokální mikroskopii je potlačen signál ze vzorku, který pochází z oblasti mimo ohniskovou rovinu. Existují dva základní typy konfokálních mikroskopů – Laserový skenovací konfokální mikroskop a konfokální mikroskop na bázi točícího se disku.