K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Mikroskopie

Mikroskopie

Mikroskopie je velice hojně využívaná napříč všemy obory přírodních věd. Od vzniku prvních velice jednoduchých mikroskopů v 17. století se zrodila široká škála nových technologií a metod, byl pokořen difrakční limit a je možné snímat vzorky o velikosti celého organizmu (zebřička, octomilka). Rozlišení v prostoru a čase se stále vylepšuje a moderní mikroskopy produkují obrovské množství informací, které posouvá hranice moderní vědy.   

SDCM – Lokalizace RNA metodou FISH

SDCM – Lokalizace RNA metodou FISH

Tisíce in situ hybridizačních experimentů je nutné rychle a kvalitně analyzovat pomocí technologie SD konfokální mikroskopie (spinning disc confocal microscopy).

SDCM – Mikroskopie organoidů

SDCM – Mikroskopie organoidů

Komplexní struktury prostorových buněčných kultur – organoidy – se podobají orgánům a poskytují nové příležitosti pro testování léků, zhodnocení tkáňové regenerace a pozorování dalších in vivo biologických procesů (genové mutace, vývoj a poškození orgánů, rakovinné bujení). Organoidy lze pozorovat moderním konfokálním mikroskopem.

Optogenetika – světelná stimulace neuronů

Optogenetika – světelná stimulace neuronů

Jednou z velice oblíbených metod pro výzkum procesů probíhajících v nervové tkáni se stala optogenetika. V kombinaci s mikroskopií rozšířenou elektrofyziologickými metodami dokáže zodpovědět otázky týkající se například regenerace a vývoje neuronů.

FRAP – Remodelace chromatinu

FRAP – Remodelace chromatinu

Fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) je oblíbená metoda pro studium dynamických procesů v buněčné biologii, jako je například přesun proteinů v buněčném jádře.

Mikroskopie živých buněk – předpoklady

Mikroskopie živých buněk – předpoklady

Mikroskopie živých buněk (live cell imaging) je velmi oblíbenou metodou v oblasti buněčné biologie. Pro získání správných a kvalitních informací je nutné zvážit několik specifických faktorů, které mohou experimenty s živými buňkami výrazně ovlivnit.

SPIM – Mikroskop pro kutily

SPIM – Mikroskop pro kutily

Light sheet mikroskopie se stala velice populární pro snímání živých buněk a organizmů díky své rychlosti snímání a nízké foto-toxicitě. Existuje velké množství mikroskopů, které jsou postaveny na podobné technologii. Dosavadní komerční řešení prozatím implementují pouze některé z těchto možností.

Konfokální mikroskopie rostlinných vzorků

Konfokální mikroskopie rostlinných vzorků

Spinning disk konfokální mikroskop Andor Dragonfly je perfektní pro rostlinné biology. Multi modální koncept umožňuje snímání široké škály vzorků, od miniaturních jader rostlinných buňek, až po celé části kořenů. Dále je také možné snímat velký objem vzorku anebo několik vrstev velmi rychle při experimentech typu time lapse.

Konfokální mikroskopie - srovnání

Konfokální mikroskopie - srovnání

Při konfokální mikroskopii je potlačen signál ze vzorku, který pochází z oblasti mimo ohniskovou rovinu. Existují dva základní typy konfokálních mikroskopů – Laserový skenovací konfokální mikroskop a konfokální mikroskop na bázi točícího se disku.