K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Spektroskopie

Spektroskopie

Optická spektroskopie je odvětví fyziky, které se zabývá studiem interakce světla s látkou. Jejím cílem je získat optické spektrum, tj. závislost intenzity látkou absorbovaného, odraženého, emitovaného nebo rozptýleného záření na vlnové délce, ze kterého pak vyplývají vlastnosti studovaného materiálu.

Snímání kompletní excitační-emisní mapy

Snímání kompletní excitační-emisní mapy

Dvourozměrná excitační-emisní spektra se stávají stále více žádaným výstupem při studiu fotoluminiscenčních materiálů. K získání kompletní excitační-emisní mapy (EEM = Excitation-Emission Map) je třeba systematicky měnit vlnovou délku buzení a pro každé jednotlivé nastavení zaznamenat emisní spektrum. Při použití rychlého CCD detektoru lze získat EEM ve velmi krátkém čase.

Výhody použití dvojitých monochromátorů

Výhody použití dvojitých monochromátorů

U monochromátorů se pod pojmem parazitní rozptýlené světlo (stray light) rozumí nežádoucí signál, které prochází monochromátorem společně s požadovaným (nastaveným) spektrálním pásem. Moderní monochromátory mají automatický karusel s filtry pro odstranění vyšších difrakčních řádů. Rovněž používají optické prvky s vysokou kvalitou a nízkou úrovní rozptylu. Kromě toho lze parazitní signál výrazně potlačit použitím dvojitého monochromátoru.

Měření a porovnávání barev

Měření a porovnávání barev

Měření a porovnávání barev dnes slouží především k rychlé a jednoduché kontrole kvality jednotlivých výrobků (změna bělosti oděvních látek, barva potravin, konzistence světelných zdrojů v komerčním osvětlení, porovnávání odlišných šarží). Modulární sestavy pro měření barev lze snadno přizpůsobit širokému spektru typů vzorků.

Měření optických spekter

Měření optických spekter

Studium absorpce, luminiscence, propustnosti, odrazu a rozptylu optického záření patří mezi nejčastější spektroskopická měření. Umožňují efektivně a nedestruktivně získávat informace o studované látce. Není proto divu, že neustále dochází k jejich zdokonalování a obměňování.

Měření doby života

Měření doby života

Měření doby života, nebo také zhášení, je typickým příkladem toho, jak nám studium časového vývoje optických vlastností (časově rozlišená spektroskopie) pomáhá identifikovat a popsat mikroskopické procesy probíhající ve zkoumaných materiálech.