K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Měření optických spekter

Optická spektroskopie je odvětví fyziky, které se zabývá studiem interakce světla s látkou. Cílem odvětví někdy nazývaného fluorescenční spektroskopie nebo emisní spektroskopie je získat optické spektrum, tj. závislost intenzity látkou absorbovaného, odraženého, emitovaného nebo rozptýleného záření na vlnové délce, ze kterého pak vyplývají vlastnosti studovaného materiálu.
Dojde-li k tomu, že zkoumaná látka pohltí (absorbuje) část dopadajícího optického záření, dodaná energie může v látce vyvolat přechody systému na vyšší energetické hladiny. V průběhu přechodů na nižší hladiny může systém emitovat optické záření, jehož detekcí získáme emisní (luminiscenční) spektrum.

Máte zájem o tuto aplikaci? Potřebujete radu?
Kontaktujte nás

Projde-li část optického záření vzorkem, pak propustnost (transmitanci) vzorku určíme jako poměr intenzity záření, které prošlo vzorkem, k intenzitě záření dopadajícího na vzorek. Z transmitance se pak snadno vyjádří absorbance daného materiálu. Vyneseme-li závislost absorbance (resp. absorpčního koeficientu) na vlnové délce, dostaneme absorpční spektrum. Pokud se měří pouze odraz záření od povrchu vzorku, jde o reflexní (odrazné) spektrum.

V případě rozptylové spektroskopie se měří intenzita elektromagnetického záření, které se odchýlilo od původního směru v důsledku přítomnosti rozptylových center v látce. Rozptyl může být elastický (např. Rayleigho) nebo neelastický (např. Ramanův).

Související produkty:

Výrobce:

Ocean OpticsEdinburgh InstrumentsNKT PhotonicsLOT Quantum Design

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ