K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Fotonásobiče

VÝROBCE: KATEGORIE:

Fotonásobič (PMT – PhotoMultiplier Tube) využívá k detekci záření vnějšího fotoelektrického jevu v kombinaci s efektem sekundární emise elektronů. Jedná se o vakuovou trubici obsahující fotokatodu, řadu zesilovacích elektrod (tzv. dynod) a anodu (kolektor elektronů). Fotony nejprve dopadají na fotokatodu, ze které vyrážejí elektrony. Ty se vlivem přiloženého elektrického pole dostanou na dynody, na nichž dochází k násobení primárních fotoelektronů díky sekundární elektronové emisi.

Fotonásobiče poskytují extrémně vysokou citlivost a rychlou odezvu. Jejich zisk (výsledný efekt zesílení) může být i několik milionů. Spektrální rozsah citlivosti PMT se pohybuje od cca 120 nm až k 1700 nm (neexistuje však PMT, který by pokryl celou tuto oblast). Díky těmto vlastnostem nacházejí uplatnění ve mnoha oborech (spektrofotometrie, detekce luminiscence, systémy pro nedestruktivní testování a měření, detekce částic, čítání fotonů, analýza povrchů, aj.).

Firma Hamamatsu je jedním z největších výrobců fotonásobičů. Fotonásobiče jsou pro přehlednost rozděleny do několika kategorií:

  • PMT s katodou na čelní ploše (head-on type)
  • PMT s katodou na boční ploše (side-on type)
  • PMT s kovovým obalem (metal package type)
  • PMT s vysokou kvantovou účinností (high Q.E. type)
  • PMT se speciální trubicí (special envelope type)
  • PMT pro měření v magnetickém poli
  • PMT moduly a PMT sestavy

Toto členění však není striktně odlišeno, neboť některé PMT mohou spadat zároveň pod více kategorií.

PMT moduly integrují do jednoho pouzdra fotonásobič (realizuje konverzi světla na elektrické signály), vysokonapěťový zdroj a dělič napětí (určuje rozdělení přiloženého napětí mezi příslušné dynody). Kromě těchto základních PMT modulů, firma Hamamatsu nabízí také moduly s dalšími přídavnými funkcemi, jako je zpracování signálu, chlazení a PC rozhraní.

Máte zájem o Fotonásobiče
Potřebujete radu?

KONTAKTUJTE NÁS

Máte zájem o Fotonásobiče? Potřebujete radu?

Pomůže Vám specialita sekce Miroslav Kořínek , případně využijte naše další kontakty.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ