K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Spektrometre

Výrobce

Spektrometre

Optická spektroskopia je odvetvie vedy, ktoré sa zaoberá štúdiom interakcie svetla s látkou. Jej cieľom je získať optické spektrum, čiže závislosť látkou absorbovaného, odrazeného, emitovaného alebo rozptýleného žiarenia na vlnovej dĺžke, z ktorého potom vyplývajú vlastnosti študovaného materiálu.

Tzv. časovo rozlíšená spektroskopia sleduje časový vývoj určitých optických vlastností (doznievanie fotoluminiscencie, priebeh absorpčných zmien a iné) skúmanej látky po jej excitovaní krátkym laserovým pulzom.

Do tejto kategórie patria

  • optické disperzné zariadenia (monochromátory a spektrografy)
  • kompaktné vláknové spektrometre
  • modulárne systémy na stanovenie dĺžky života luminiscencie (lifetime) a meranie prechodnej absorpcie pomocou metódy excitácie a sondovania (pump and probe)
  • kamery pre hyperspektrálne snímanie
  • rozmietacie (streak) kamery
  • rádiometre a spektrorádiometre

S ohľadom na naše dlhodobé skúsenosti v tejto oblasti Vám radi pomôžeme pri výbere vhodného zariadenia pre Vašu aplikáciu.

FS5 spektrofluorimetr

FS5 spektrofluorimetr

Kompaktní modulární spektrofluorimetr s vysokou citlivostí

See product site in Czech
EOS pump-probe spektrometr

EOS pump-probe spektrometr

Subnanosekundový pump-probe spektrometr pro měření časově rozlišené absorpce

See product site in Czech
FLS1000 luminiscenční spektrometr

FLS1000 luminiscenční spektrometr

Kompletní luminiscenční laboratoř v rámci jednoho přístroje

See product site in Czech
Spektrografy Shamrock a Kymera

Spektrografy Shamrock a Kymera

Spektrografy typu Czerny Turner s ohniskovou vzdáleností od 160 m až 750 mm

See product site in Czech
Quantaurus-QY spektrometr

Quantaurus-QY spektrometr

Kompaktní přístroj pro měření absolutního kvantového výtěžku

See product site in Czech
Raman-Bundle Ramanův spektrometr

Raman-Bundle Ramanův spektrometr

Modulární systém pro Ramanovu spektroskopii

See product site in Czech
Hotové spektrometrické sestavy

Hotové spektrometrické sestavy

Kompletní sestavy pro měření absorpce, fluorescence a odrazivosti

See product site in Czech
Příslušenství pro vláknové spektrometry

Příslušenství pro vláknové spektrometry

Optická vlákna, sondy, světelné zdroje, kolimátory, filtry, standardy, držáky, ...

See product site in Czech
Monochromátor MSH-150

Monochromátor MSH-150

Czerny-Turner monochromátor s ohniskovou vzdáleností 150 mm a variabilní šířkou štěrbiny

See product site in Czech
Monochromátor MSH-300

Monochromátor MSH-300

Czerny-Turner monochromátor s ohniskovou vzdáleností 300 mm a variabilní šířkou štěrbiny

See product site in Czech
Ocean FX vláknový spektrometr

Ocean FX vláknový spektrometr

Spektrometr s krátkým integračním časem a vysokou rychlostí akvizice

See product site in Czech
LifeSpec II lifetime spektrometr

LifeSpec II lifetime spektrometr

Spektrometr pro přesné měření doby života fluorescence

See product site in Czech
Flame vláknový spektrometr

Flame vláknový spektrometr

Univerzální a cenově dostupný vláknový spektrometr s vysokou teplotní stabilitou

See product site in Czech
HR vláknový spektrometr

HR vláknový spektrometr

Modulární vláknový spektrometr pro aplikace vyžadující vysoké spektrální rozlišení

See product site in Czech
USB vláknový spektrometr

USB vláknový spektrometr

Všestranně použitelný kompaktní vláknový spektrometr

See product site in Czech
QE Pro vláknový spektrometr

QE Pro vláknový spektrometr

Vysoce citlivý vláknový spektrometr s termoelektrickým chlazením

See product site in Czech
Maya vláknový spektrometr

Maya vláknový spektrometr

Kompaktní spektrometr s vysokou citlivostí a skvělou odezvou v UV oblasti

See product site in Czech
STS vláknový spektrometr

STS vláknový spektrometr

Miniaturní a cenově dostupný vláknový spektrometr

See product site in Czech
ILT950-UV-NIR spektroradiometr

ILT950-UV-NIR spektroradiometr

Přenosný UV-VIS-NIR spektroradiometr s rozsahem 350–1050 nm

See product site in Czech
NIRQuest vláknový spektrometr

NIRQuest vláknový spektrometr

Výkonný spektrometr pro měření v NIR oblasti spektra

See product site in Czech
FLS980 luminiscenční spektrometr

FLS980 luminiscenční spektrometr

Vysoce citlivý modulární fotoluminiscenční spektrometr

See product site in Czech
Ocean HDX vláknové spektrometry

Ocean HDX vláknové spektrometry

Řada vláknových spektrometrů s precizní optikou a výkonnou elektronikou

See product site in Czech