Lasers and Laboratory Instruments

LDA systems

Subcategories and products for this section can be found below in Czech. If you need further information in English, don't hesitate to contact our product specialists.

LDA systems

Laser Doppler Velocimetry (LDV) je optická měřicí metoda, která umožňuje stanovit všechny tři složky okamžité rychlosti proudících částic v tekutině a to na základě Dopplerova efektu. Jedná se o velmi přesnou a spolehlivou metodu měření. Měření zde probíhá bodově ve velmi malém objemu, do kterého jsou zaostřeny laserové svazky.

LDA

 

Princip Dopplerova efektu spočívá v tom, že při odrazu laserového svazku na částici, která je přítomna v daném okamžiku v ohnisku svazku (měřeném objemu) dochází ke změně frekvence a tato změna je úměrná relativní rychlosti částice vůči detektoru. Změna frekvence se určuje z interference mezi osvětlujícím svazkem a Dopplerovsky posunutým svazkem odraženým od částice.

Typická LDV měřící sestava obsahuje laser s jednou či více vlnovými délkami (zpravidla pevnolátkový laser, dříve šlo o plynové argon-ion lasery), fokusační optiku, sbírací optiku, vlastní fotodetektor a vyhodnocovací software. Podle počtu vlnových délek laseru lze vyhodnocovat jednu, dvě či všechny tři složky rychlosti částice. S ohledem na fakt, že měření probíhá bodově, resp. ve velmi malém objemu, je zapotřebí dále traverzovací systém, který umožňuje měřenou oblast nastavovat v prostoru nebo s ní pohybovat a proskenovat tak celou oblast zájmu.

Z hlediska aplikací je LDV technika je vhodná k diagnostice proudění kapalin a plynů v aerodynamických tunelech či vodních kanálech, obecně pro turbulentní proudění, analýzu spalovacího procesu, sprejové aplikace, proudění mikročástic a další.

 

 

LDV systémy s pevnolátkovými lasery

LDV systém s pevnolátkovými lasery

Velmi přesné a spolehlivé měření proudících částic v tekutině na základě Dopplerova efektu.

See product site in Czech
LDV systém s PowerSight laserovým modulem

LDV systém s PowerSight laserovým modulem

LDV systém pro náročná měření

See product site in Czech
LDV systém založený na Itasca modulu

LDV systém s Itasca laserovým modulem

LDV systém pro náročná hydrodynamická a aerodynamická měření

See product site in Czech

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.