K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

PDPA systémy

PDPA systémy

Phase Doppler Particle Analyzer (PDPA) je další nedestruktivní optická metoda pro současné měření jak rychlosti, tak velikosti a koncentrace sférických částic v proudící tekutině. Opět je to založené na principu Dopplerova efektu.

PDPA

Princip Dopplerova efektu spočívá v tom, že při odrazu laserového svazku na částici, která je přítomna v daném okamžiku v ohnisku svazku (měřeném objemu) dochází ke změně frekvence a tato změna je úměrná relativní rychlosti částice vůči detektoru. Změna frekvence se určuje z interference mezi osvětlujícím svazkem a Dopplerovsky posunutým svazkem odraženým od částice. Z prostorového rozložení detekovaných interferenčních proužků je pak možné určit průměr měřené částice a jejich koncentraci.

Typická PDPA měřící sestava podobně jako LDV sestava obsahuje laser s jednou či více vlnovými délkami (zpravidla pevnolátkový laser, dříve šlo o plynové argon-ion lasery), fokusační optiku, sbírací optiku, vlastní fotodetektory a vyhodnocovací software. Podle počtu vlnových délek laseru lze vyhodnocovat jednu, dvě či všechny tři složky rychlosti částice. S ohledem na fakt, že měření probíhá bodově, resp. ve velmi malém objemu, je zapotřebí dále traverzovací systém, který umožňuje měřenou oblast nastavovat v prostoru nebo s ní pohybovat a proskenovat tak celou oblast zájmu.

Z hlediska aplikací je PDPA technika je vhodná k analýze trysek tekutých sprejů, bublin a pevnolátkových částic. S ohledem na fakt, že tato metoda není přímo závislá na intenzitě detekovaného světla, a tedy není ovlivněna absorbcí nebo rozptylem osvětlujícího laserového svazku, lze ji spolehlivě používat i pro měření v hustých prostředích nebo pro analýzu spalovacích procesů.