PIV systems

Subcategories and products for this section can be found below in Czech. If you need further information in English, don't hesitate to contact our product specialists.

PIV systems

Laserová aneometrie, anglicky PIV (Particle Image Velocimetry) je metoda měření rychlostního pole a jeho parametrů v proudící kapalině nebo plynu. Princip měření spočívá ve vzdálenosti, kterou urazí testovací částice přimíchané do proudu tekutiny za přesně definovaný časový úsek.

 

Typická PIV sestava obsahuje laserový zdroj (nejčastěji pulsní Nd:YAG laser na 532 nm), optiku pro vytvoření laserové roviny a dále pak citlivou kameru (CCD nebo CMOS kameru), která po laserovém záblesku a nasvícení zkoumané roviny nebo objemu zadetekuje rozmístění částic ve dvou po sobě jdoucích okamžicích a samozřejmě řídicí elektroniku a vyhodnocovací software. Z rozdílu polohy částic na prvním a druhém snímku je pak vypočtena rychlost proudění a další parametry zkoumaného vzorku.

Mezi nejčastější aplikace patří: Analýza proudění kapalin a plynů, hydrodynamika, aerodynamika, sprejové aplikace, vstřikovací systémy, proudění mikročástic a další.

PARAMETRY

PIV metodou lze měřit jednu, dvě i tři vektorové složky proudícího podle, podle toho dělíme tuto metodu na 2D PIV, stereo PIV (pseudo 3D měření), objemové 3D PIV, neboli V3V PIV.

Možné je také měření v mikrokanálcích nebo ve spojení s mikroskopem, taková sestava je nazývána mikro PIV.

Podle rychlosti proudícího pole lze používat časově rozlišitelné PIV (Time resolved PIV), v případě měření velikosti a rychlosti částic dohromady pak i GSV PIV (Global sizing Velocimetry PIV ).

PIV

2DPIV

Optický měřící systém umožňující měření okamžitých stavů rozložení 2 složek rychlosti v dvourozměrném poli v rovinné oblasti

See product site in Czech
Stereo PIV

Stereo PIV

Stereoskopický měřící systém, díky kterému lze získat v jednom okamžiku tři složky rychlosti v dvourozměrném poli

See product site in Czech
MicroPIV

MicroPIV

PIV systém se specifickými úpravami pro takové aplikace, které vyžadují zvětšení na mikroskopické úrovni

See product site in Czech
PIV

FM-1000/FM-1100

Low-budgetové řešení

See product site in Czech
Time Resolved PIV

Time Resolved PIV

Časově rozlišitelná varianta PIV systémů

See product site in Czech
V3V PIV

PLIF

Optický diagnostický systém pro měření rychlosti proudění a stanovení skalární veličiny měřeného pole jako jsou teplota, koncentrace, pH a složení v kapalinách a plynech

See product site in Czech
Global Sizing Velocimeter

Global Sizing Velocimetry PIV

Systém pro měření rychlosti a velikosti sférických částic v proudu tekutiny

See product site in Czech

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.