K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

PIV systémy

Výrobce

PIV systémy

Laserová aneometrie, anglicky PIV (Particle Image Velocimetry) je metoda měření rychlostního pole a jeho parametrů v proudící kapalině nebo plynu. Princip měření spočívá ve vzdálenosti, kterou urazí testovací částice přimíchané do proudu tekutiny za přesně definovaný časový úsek.

 

Typická PIV sestava obsahuje laserový zdroj (nejčastěji pulsní Nd:YAG laser na 532 nm), optiku pro vytvoření laserové roviny a dále pak citlivou kameru (CCD nebo CMOS kameru), která po laserovém záblesku a nasvícení zkoumané roviny nebo objemu zadetekuje rozmístění částic ve dvou po sobě jdoucích okamžicích a samozřejmě řídicí elektroniku a vyhodnocovací software. Z rozdílu polohy částic na prvním a druhém snímku je pak vypočtena rychlost proudění a další parametry zkoumaného vzorku.

Mezi nejčastější aplikace patří: Analýza proudění kapalin a plynů, hydrodynamika, aerodynamika, sprejové aplikace, vstřikovací systémy, proudění mikročástic a další.

PARAMETRY

PIV metodou lze měřit jednu, dvě i tři vektorové složky proudícího podle, podle toho dělíme tuto metodu na 2D PIV, stereo PIV (pseudo 3D měření), objemové 3D PIV, neboli V3V PIV.

Možné je také měření v mikrokanálcích nebo ve spojení s mikroskopem, taková sestava je nazývána mikro PIV.

Podle rychlosti proudícího pole lze používat časově rozlišitelné PIV (Time resolved PIV), v případě měření velikosti a rychlosti částic dohromady pak i GSV PIV (Global sizing Velocimetry PIV ).

PIV

2DPIV

Laserová anemometrie

See product site in Czech
Time Resolved PIV

Time Resolved PIV

See product site in Czech
V3V PIV

PLIF

Optický diagnostický systém pro měření rychlosti proudění a stanovení skalární veličiny měřeného pole jako jsou teplota, koncentrace, pH a složení v kapalinách a plynech

See product site in Czech
Global Sizing Velocimeter

Global Sizing Velocimetry PIV

See product site in Czech