K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Jak správně vybrat sestavu spojených optických stolů

20. 05. 2021 Technická podpora
Jak správně vybrat sestavu spojených optických stolů

Antivibrační optické stoly poskytují rovinný, rigidní a stabilní povrch pro montáž optických komponentů. V případě, že je optická dráha paprsku nadstandardně dlouhá, je potřeba vytvořit úměrně velkou antivibrační plochu pomocí spojení více stolů. Maximální velikost jednoho stolu je typicky omezena velikostí, ve které lze vyrobit vrchní  (spodní) ocelový plát desky, což je 4800 x 1500 mm. V případech, kdy je potřeba větší pracovní plocha přichází na řadu technologie spojování optických stolů. Ne všichni výrobci spojené stoly konstruují stejně, což má vliv na výsledné parametry stolů. V této aplikační zprávě se zaměříme na to, jak vybírat optické stoly pro aplikace, které si vyžadují velkou plochu izolující nežádoucí vibrace.

V místech, kde se stoly dotýkají, přirozeně existuje spoj pro jejich propojení. Tento spoj musí být vyroben s precizností, aby zajistil pevný a homogenní povrch po celé ploše spojených stolů. Jaké klíčové vlastnosti byste tedy měli při výběru optických stolů zvažovat?

Silné svařené ocelové pláty, které pokrývají celou boční stranu stolu, od vrchní desky až po tu spodní. Spojovací pláty na sousedních stolech jsou následně sešroubovány tak, aby vytvořily pevný spoj.

Alternativní designy stolů pro spojení jednoduše sešroubují desky pomocí spojek. Touto cestou ale není možné docílit dokonalého propojení a vzniká mezera mezi stoly, která významně snižuje sílu spoje. V prostoru mezi voštinovými (honeycomb) jádry stolů totiž nevznikne žádná výztuž.

TMC využívá dvou ocelových plátů (desek) s tloušťkou 19 mm, které pokrývají celou boční stěnu stolu. Tyto desky jsou přivařené k vrchní a spodní desce stolu a následně spojené dohromady pomocí 25.4 mm spojovací matice. Díky tomu jsou pláty dokonce pevnější než voštinové jádro stolu a poskytují tak bezkonkurenční pevnost a stabilitu.

Spojovací pláty překlenují mezeru mezi hranami stolů a zajišťují integritu jader po celé délce spojených optických stolů. Jedinečná konstrukce spojovacích plátů navíc eliminuje výskyt vzduchových mezer mezi spoji, čímž je dosaženo maximální úrovně pevnosti a síly spoje.

Jiné způsoby konstrukce spojů velmi často spojují jen vrchní a spodní vrstvu stolů a zcela vynechávají jejich střed. Není tak dosaženo dokonalé integrity a se zátěží může brzy dojít ke zkroucení vrchní desky a narušení rovinnosti povrchu.

Pro zajištění maximální pevnosti povrchu jsou spojnicové pláty optických stolů od TMC svařeny s vrchní i spodní deskou. Takto spojené pláty dosahují celkové tloušťky 38 mm.

Samčí deska nalevo, samičí napravo Přemístění již spojených optických stolů bývá po praktické i finančně stránce extrémně náročné. Proto bývají zpravidla přemisťovány jednotlivé optické stoly zvlášť. Spoje tak musí být nejen velmi silné, ale i snadno rozpojitelné.

Když jsou pláty spojeny maticí s průměrem 25.4 mm, vytvoří se kontakt od shora až po nejspodnější část stolu. Takto vytvořená plocha může dosahovat velkých rozměrů (délka až 18 m) a disponovat mnoha sekcemi. Aby byla zachována rovinnost povrchu napříč celou plochou, je třeba vysoká úroveň pevnosti a stability .  

Zkosené ocelové spojovací kolíky (čtyři kolíky na jeden spoj, dva na každé straně)  přesně zapadnou do otvoru v ocelovém plátu sousedního stolu a zajistí tak dokonalé propojení stolů.

Jakmile jsou spojovací kolíky na svém místě, přicházejí na řadu spojovací matice, které spoj utěsní. Ve výsledku vzniká souosý pevný spoj mezi všemi optickými stoly.

Závěr

Ne všechny optické stoly jsou konstruovány stejným způsobem. Při výběru optického stolu proto věnujte zvýšenou pozornost způsobu, kterým jsou stoly spojovány. Rozsáhlejší a komplikovanější projekty budou více namáhat spoje. Je proto důležité, aby pospojované stoly poskytovaly pevnou, stabilní a rovnou plochu pro tlumení nežádoucích vibrací.

Svou kopii aplikační zprávy od TMC si můžete stáhnout zde.

CleanTop

CleanTop

Optické stoly, magnetické, nemagnetické a verze pro čisté prostory