K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Mechanika tekutin

Mechanika tekutin

Do této kategorie spadají zobrazovací systémy a metody pro měření a vizualizaci proudění kapalin i plynů, obecně tekutin. Jedná se o nedestruktivní metody měření rychlostního pole, jeho vizualizace, měření teploty, koncentrace, velikosti částic či dalších parametrů v proudící tekutině. Měření lze provádět jak bodově, tak v rovině, prostoru či skutečném 3D objemu.

Mezi hlavní metody, které se zde používají patří:

  • Particle Image Velocimetry (PIV) - laserová aneometrie
  • Volumetric 3D Velocimetry (V3V) - objemová laserová anemometrie
  • Laser Doppler Velocimetry (LDV) - laserová dopplerovská anemometrie
  • Phase Doppler Particle Analyzer (PDPA) - fázově dopplerovská anemometrie
  • Global Imaging Systems - globální zobrazovací systémy
2DPIV

2DPIV

Optický měřící systém umožňující měření okamžitých stavů rozložení 2 složek rychlosti v dvourozměrném poli v rovinné oblasti

Global Sizing Velocimetry PIV

Global Sizing Velocimetry PIV

Systém pro měření rychlosti a velikosti sférických částic v proudu tekutiny

Time Resolved PIV

Time Resolved PIV

Časově rozlišitelná varianta PIV systémů

PLIF

PLIF

Optický diagnostický systém pro měření rychlosti proudění a stanovení skalárních veličin měřeného pole jako jsou teplota, koncentrace, pH a složení v kapalinách a plynech

Generátor bublin BG-1000

Generátor bublin BG-1000

Bublinkový generátor pro planární a volumetrické PIV systémy

MicroPIV

MicroPIV

PIV systém se specifickými úpravami pro takové aplikace, které vyžadují zvětšení na mikroskopické úrovni

Stereo PIV

Stereo PIV

Stereoskopický měřící systém, díky kterému lze získat v jednom okamžiku tři složky rychlosti v dvourozměrném poli

FM-1000/FM-1100

FM-1000/FM-1100

Low-budgetové řešení