Global Sizing Velocimetry PIV

Global Sizing Velocimetry (GSV) PIV systém od TSI je schopný měřit nejen rychlost sférických částic (kapek) v proudu tekutiny, ale současně i jejich velikost.

Zdrojem iluminace je dvou pulzní Nd:YAG laser, jehož paprsek je díky light sheet optice vytvarován do tenké plochy (tzv. „light sheetu“) a osvětluje měřící rovinu. Součástí GSV systému je rovněž PowerView Plus CCD kamera s vysokým rozlišením, vysokou kvantovou účinností a nízkým šumem, která je umístěna vůči light sheet rovině pod takovým úhlem, že zachytává interferenci mezi paprsky od částic odražených a paprsky lomenými. 

Informace o velikosti sférických částic je získána na základě výpočtu fázového rozdílu mezi detektory (interferometrická metoda), pro výpočet jejich rychlosti se využívá tzv. Frame-straddling technika. Tato technika využívá dvou pulzního laseru a kamery s dvojitou závěrkou, obě zařízení jsou synchronizována pomocí synchronizéru. „Výstřel“ prvního laserového pulsu je načasován až na úplný konec prvního snímku a druhý laserový puls je načasován na úplný začátek následujícího snímku. Rychlost kapiček je potom extrahována z páru těchto „frame-straddled“ snímků pomocí výkonného trackovacího algoritmu, který je součástí INSIGHT 4G softwaru pro analýzu a zobrazení zachycených snímků. Touto technikou lze zaznamenat dva snímky s časovým odstupem až 100 ns.

 

Díky tomu systému je možné měřit rychlost a velikost:

  • nehomogenních vzájemně reagujících kapek

  • odpařujících se nebo vzájemně reagujících kapek

  • kapek s neznámým indexem lomu

  • kapek s různými indexy lomu 

 

Máte zájem o Global Sizing Velocimetry PIV
Potřebujete radu?

Kontaktujte nás

 

Praktické uplatnění nalézá GSV systém především:

  • u sprejových aplikací (měření a vyhodnocování sprejů)
  • při studiu interakcí sprej/povrch
  • při analýze uvolňování kapek
  • při měření v zařízeních s vícefázovými toky a mnoho dalších

 

Více o tomto systému a metodách měření velikosti částic v rámci PIV naleznete v přiložené aplikační zprávě.

Máte zájem o Global Sizing Velocimetry PIV? Potřebujete radu?

Pomůže Vám specialista sekce Blanka Forejtová, případně využijte naše další kontakty.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.