PLIF

PLIF (Planar laser-induced fluorescence), neboli planární laserem indukovaná fluorescence, je optická diagnostická metoda, která umožňuje kromě měření rychlosti proudění stanovit i skalární veličiny měřeného pole jako jsou teplota, koncentrace, pH a složení v kapalinách a plynech.

Princip PLIF metody je založen na excitaci fluorescenčně aktivních molekul obsažených v pozorované tekutině pomocí laditelného pulzního UV laseru a následné detekci emisních signálů. K detekci slabších emisních signálů se využívají vysoce citlivé ICCD kamery, vyzářená fluorescence je následně analyzována vyhodnocovacím softwarem a výstupem je emisní spektrum zkoumané tekutiny.

Tato metoda se hojně využívá pro diagnostiku spalování, kdy lze zaznamenat teplotní profil, koncentraci radikálů na základě charakteristických zón hoření (např. OH, CH,..) a lze analyzovat polutanty ve spalinách (NO, CO, SO2).

 

Klasická PLIF měřící sestava obsahuje:

  • pulzní laditelný laser (nejčastěji pulsní Nd:YAG laser)
  • light sheet optika
  • synchronizační jednotka
  • speciální vysoce citlivá ICCD kamera 
  • bandpass filtry
  • vyhodnocovací software

 

Máte zájem o PLIF
Potřebujete radu?

Kontaktujte nás

 

 Z hlediska aplikací je PLIF technika vhodná k:

  • diagnostice spalovacího procesu, analýze reaktantů a produktů, analýze polutantů ve spalinách
  • studiu distribuce hmoty a tepelného proudění
  • analýza sprejů
  • pro detailní měření směšování látek a další.

 

Více o použití PLIF metody naleznete v přiložených aplikačních zprávách.

Máte zájem o PLIF? Potřebujete radu?

Pomůže Vám specialista sekce Blanka Forejtová, případně využijte naše další kontakty.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.