LDV systémy

LDV systémy

Laser Doppler Velocimetry (LDV) je optická měřicí metoda, která umožňuje stanovit všechny tři složky okamžité rychlosti proudících částic v tekutině a to na základě Dopplerova efektu. Jedná se o velmi přesnou a spolehlivou metodu měření.

Měření zde probíhá bodově ve velmi malém objemu, do kterého jsou zaostřeny laserové svazky.

LDA

 

Princip Dopplerova efektu spočívá v tom, že při odrazu laserového svazku na částici, která je přítomna v daném okamžiku v ohnisku svazku (měřeném objemu), dochází ke změně frekvence a tato změna je úměrná relativní rychlosti částice vůči detektoru. Změna frekvence se určuje z interference mezi osvětlujícím svazkem a Dopplerovsky posunutým svazkem odraženým od částice.

 

 

LDV systém s pevnolátkovými lasery

LDV systém s pevnolátkovými lasery

Velmi přesné a spolehlivé měření proudících částic v tekutině na základě Dopplerova efektu.

LDV systém s PowerSight laserovým modulem

LDV systém s PowerSight laserovým modulem

LDV systém pro náročná měření i ve velmi velkých zařízeních

LDV systém s Itasca laserovým modulem

LDV systém s Itasca laserovým modulem

LDV systém pro náročná hydrodynamická a aerodynamická měření

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.