PDPA systémy

PDPA systémy

PDPA (Phase Doppler Particle Analyzer), neboli fázově dopplerovská anemometrie, je další nedestruktivní optická metoda, založená na principu Dopplerova efektu, pro současné měření jak rychlosti, tak velikosti a koncentrace sférických částic v proudící tekutině. Měření probíhá, stejně jako u LDV (Laser Doppler Velocimetry), bodově, tedy ve velmi malém objemu tekutiny.

PDPA

 

Princip Dopplerova efektu spočívá v tom, že při odrazu laserového svazku na částici, která je přítomna v daném okamžiku v ohnisku svazku (měřeném objemu) dochází ke změně frekvence a tato změna je úměrná relativní rychlosti částice vůči detektoru. Změna frekvence se určuje z interference mezi osvětlujícím svazkem a Dopplerovsky posunutým svazkem odraženým od částice. Z prostorového rozložení detekovaných interferenčních proužků je pak možné určit průměr měřené částice a jejich koncentraci.

 

PDPA systém s PowerSight laserovým modulem

PDPA systém s PowerSight laserovým modulem

PDPA systém pro náročná měření a měření ve velmi velkých zařízeních

PDPA systém s Itasca laserovým modulem

PDPA systém s Itasca laserovým modulem

PDPA systém pro náročné aplikace spojené s výzkumem sprejů ve velkých zařízeních

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.