Lasery a prístrojová technika

Excimerové lasery

Výrobce

Typické využití

Aktivní prostředí

Režim

Délka pulsu

Spektrální oblast

Excimerové lasery

Excimerové lasery jsou zvláštní skupinou pulzních plynových laserů vyzařujích na vlnových délkách v ultrafialové (UV) části spektra v závislosti na použitém plynu. Lasery se kromě vlnové délky liší energií v pulzu a tudíž i středním výkonem, který se pohybuje od W až po jednotky kW.

Výstupní vlnové délky jsou:

  • 157nm F2 Fluor
  • 193nm ArF Argon Fluor
  • 248nm KrF Krypton Fluor
  • 308nm XeCl Xenon chlór
  • 351nm XeF Xenon Fluor

Lasery generující záření v UV oblasti se používají pro povrchové úpravy, např. pro ablaci a značkování, vytvrzování, polovodičovou výrobu, výrobu vláknových prvků (např. Braggovy mřížky).

IndyStar

IndyStar

Kompaktní robustní excimerový laser s opakovací frekvencí až 2kHz a výstupem na 193 nebo 248 nm

See product site in Czech
COMPex

COMPex

Kompaktní excimerový laser s energií v pulzu 750 mJ a opakovací frekvencí až 100 Hz

See product site in Czech
Coherent ExciStar XS

ExciStar

Coherent ExciStar představuje kompaktní excimerový laser navržený pro jednoduchou integraci se zbytkem systému.

See product site in Czech
LEAP

LEAP

LEAP je excimerový laser od společnosti Coherent, který v sobě spojuje vysoký výkon, vynikající spolehlivost a nízké provozní náklady.

See product site in Czech
GeoLasHD

GeoLasHD

Laserová ablace pevných vzorků v 193 nm.

See product site in Czech

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.