Lasery a prístrojová technika

LDA systémy

Výrobce

LDA systémy

Laser Doppler Velocimetry (LDV) je optická měřicí metoda, která umožňuje stanovit všechny tři složky okamžité rychlosti proudících částic v tekutině a to na základě Dopplerova efektu. Jedná se o velmi přesnou a spolehlivou metodu měření. Měření zde probíhá bodově ve velmi malém objemu, do kterého jsou zaostřeny laserové svazky.

LDA

 

Princip Dopplerova efektu spočívá v tom, že při odrazu laserového svazku na částici, která je přítomna v daném okamžiku v ohnisku svazku (měřeném objemu) dochází ke změně frekvence a tato změna je úměrná relativní rychlosti částice vůči detektoru. Změna frekvence se určuje z interference mezi osvětlujícím svazkem a Dopplerovsky posunutým svazkem odraženým od částice.

Typická LDV měřící sestava obsahuje laser s jednou či více vlnovými délkami (zpravidla pevnolátkový laser, dříve šlo o plynové argon-ion lasery), fokusační optiku, sbírací optiku, vlastní fotodetektor a vyhodnocovací software. Podle počtu vlnových délek laseru lze vyhodnocovat jednu, dvě či všechny tři složky rychlosti částice. S ohledem na fakt, že měření probíhá bodově, resp. ve velmi malém objemu, je zapotřebí dále traverzovací systém, který umožňuje měřenou oblast nastavovat v prostoru nebo s ní pohybovat a proskenovat tak celou oblast zájmu.

Z hlediska aplikací je LDV technika je vhodná k diagnostice proudění kapalin a plynů v aerodynamických tunelech či vodních kanálech, obecně pro turbulentní proudění, analýzu spalovacího procesu, sprejové aplikace, proudění mikročástic a další.

 

 

LDV systémy s pevnolátkovými lasery

LDV systém s pevnolátkovými lasery

Velmi přesné a spolehlivé měření proudících částic v tekutině na základě Dopplerova efektu.

See product site in Czech
LDV systém s PowerSight laserovým modulem

LDV systém s PowerSight laserovým modulem

LDV systém pro náročná měření

See product site in Czech
LDV systém založený na Itasca modulu

LDV systém s Itasca laserovým modulem

LDV systém pro náročná hydrodynamická a aerodynamická měření

See product site in Czech

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.