K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Podpora

Kompletné riešenia

Naša firma zaisťuje komplexné služby súvisejúce s konfiguráciou zariadenia presne podľa požiadaviek zákazníka, dodaním, inštaláciou systému vrátane zaškolenia obsluhy.

Vďaka zázemiu európskych centrál výrobcov, ktorých zastupujeme, sme schopní poskytnúť aj pokročilé aplikačné školenia v anglickom, českom alebo slovenskom jazyku.

Záručný servis

Na väčšinu laserov a prístrojovej techniky máme vyškolených servisných technikov, ktorí majú plnú autorizáciu od výrobcu.

Vďaka tomu sme schopní rýchlo reagovať a minimalizovať čas riešenia problému. Pri unikátnych systémoch naši technici spolupracujú so zahraničnými kolegami od výrobcu, vďaka čomu máte vždy zaistenú maximálnu podporu.

U komerčných zákazníkov ponúkame možnosť uzatvorenia servisnej zmluvy a dohodnutie zvláštnych servisných podmienok (SLA).

Pozáručný servis

Rovnako ako počas záruky, aj po jej uplynutí poskytujeme dlhodobú komplexnú podporu pre dodané zariadenia. V prípade potreby sú naši technici schopní riešiť závady aj na laseroch a zariadeniach iných výrobcov. Pre hlbšiu diagnostiku máme plne vybavené laboratórium a kompletné zázemie.

Služby

Školenie laserovej bezpečnosti

Vykonávame školenia obsluhy laserov podľa ČSN 60825 a Zákona č.1/208 Sb. o ochrane zdravia. Naše školenia sú určené pre jednotlivcov aj malé skupiny a majú rozsah 3–5 hodín. Školenie je zakončené skúškou a vydaním certifikátu.

Bezpečnostné audity pracovísk

Pre zákonne správné a predovšetkým bezpečné prevádzkovanie laserového pracoviska je audit po školení laserovej bezpečnosti ďalšou dôležitou súčasťou. Každé pracovisko je treba pravidelne auditovať, kontrolovať bezpečnostné opatrenia, potrebné prevádzkové dokumenty, stav zariadení, stav ochranných pomôcok atď. Audity vykonávame v súlade s ČSN EN ISO/IEC 17025.

Kategorizácia laserových zariadení

Pre integrátorov laserových zariadení vykonávame vedľa bezpečnostných auditov aj kategorizáciu laserových zariadení podľa ČSN EN 60825-1.

Školenie uživateľov

Lasery a prístrojová technika, ktorú dodávame, často slúži veľa rokov a nezriedka sa stáva, že sa personál naokolo zmení, návod na použitie stratí a vo výsledku zariadenie nie je správne alebo plnohodnotne používané. Z týchto dôvodov zaistíme v prípade potreby opakované zaškolenie obsluhy.

Kalibrácia

Měřicí přístroje vyžadují pravidelné kalibrace, aby měl uživatel jistotu v naměřených hodnotách. Doporučená perioda pro kalibraci je 12 měsíců. Pro následující produkty zajišťujeme kalibrace v akreditovaných kalibračních centrech výrobců:

  • Meracie zostavy Coherent na presné meranie výkonu či energie v pulze laserového zväzku podľa ISO/IEC 17025:2005
  • Vláknové spektrometre Ocean Optics
  • Rádiometre a spektrorádiometre ILT (International Light Technologies)

Repasovanie laserov

Ako jediný autorizovaný zástupca firmy Coherent pre Českú a Slovenskú republiku ponúkame originálne repase laserov Coherent priamo u výrobcu.

Výhody originálnej repase:
  • plnohodnotná záruka, rovnaká ako na nový laser
  • výmena všetkých opotrebovaných komponentov
  • v prípade CO2 laserov sa trubica neplní, ale kompletne mení
  • priaznivejšia cena ako v prípade obstarania nového laseru