Lasery a prístrojová technika

Monochromátory a spektrografy

Monochromátory a spektrografy

Monochromátory jsou přístroje, které rozkládají pomocí disperzního prvku (nejčastěji difrakční mřížky) analyzované záření na spektrum, přičemž na výstupu vydělují ze spectra úzké (téměř monochromatické) spektrální pásmo. Kromě disperzního element obsahuje každý monochromator vstupní štěrbinu, pomocnou optiku (zrcadla, čočky) a výstupní štěrbinu. Požadované vlnové délky na výstupu je dosaženo otáčením disperzního prvku. Většina dnes běžně využívaný monochromátorů je Czernyho-Turnerova typu (uspořádání se dvěma statickými konkávními zrcadly a otočnou lineární difrakční mřížkou).

Spektrograf se od monochromátoru odlišuje tím, že místo výstupní štěrbiny obsahuje plošný detektor (dříve fotomateriál), který přímo zaznamenává vytvořené spektrum. Některé moderní spektrografy obsahují dva výstupy, z nichž jeden má výstupní štěrbinu, takže mohou sloužit jako spektrograf i jako monochromátor.

Naším partnerem v oblasti monochromátorů a spektrometrů je firma LOT Quantum Design a Andor. Pro tyto přístroje poskytujeme různé difrakční mřížky (pro rozdílné rozsahy vlnových délek), sady štěrbiny s odlišnou šířkou, optické filtry, kondenzační optiku, adaptéry pro připojení optického vlákna, obrazové senzory a řadu dalších užitečných doplňků.

Spektrografy Shamrock a Kymera

Spektrografy Shamrock a Kymera

Czerny-Turner spektrografy s vysokým rozlišením, ohnisková vzdálenost až 750 mm

See product site in Czech
MSH-150 monochromátor

MSH-150 monochromátor

Czerny-Turner monochromátor s ohniskovou vzdáleností 150 mm a variabilní šířkou štěrbiny

See product site in Czech
MSH-300

MSH-300

Czerny-Turner monochromátor s ohniskovou vzdáleností 300 mm a variabilní šířkou štěrbiny

See product site in Czech
RM5 konfokální Ramanův mikroskop

RM5 konfokální Ramanův mikroskop

Kompaktní a plně automatizovaný konfokální Ramanův mikroskop pro analytické a výzkumné účely

See product site in Czech

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.