PDPA systems

Subcategories and products for this section can be found below in Czech. If you need further information in English, don't hesitate to contact our product specialists.

PDPA systems

Phase Doppler Particle Analyzer (PDPA) je další nedestruktivní optická metoda pro současné měření jak rychlosti, tak velikosti a koncentrace sférických částic v proudící tekutině. Opět je to založené na principu Dopplerova efektu.

PDPA

Princip Dopplerova efektu spočívá v tom, že při odrazu laserového svazku na částici, která je přítomna v daném okamžiku v ohnisku svazku (měřeném objemu) dochází ke změně frekvence a tato změna je úměrná relativní rychlosti částice vůči detektoru. Změna frekvence se určuje z interference mezi osvětlujícím svazkem a Dopplerovsky posunutým svazkem odraženým od částice. Z prostorového rozložení detekovaných interferenčních proužků je pak možné určit průměr měřené částice a jejich koncentraci.

Typická PDPA měřící sestava podobně jako LDV sestava obsahuje laser s jednou či více vlnovými délkami (zpravidla pevnolátkový laser, dříve šlo o plynové argon-ion lasery), fokusační optiku, sbírací optiku, vlastní fotodetektory a vyhodnocovací software. Podle počtu vlnových délek laseru lze vyhodnocovat jednu, dvě či všechny tři složky rychlosti částice. S ohledem na fakt, že měření probíhá bodově, resp. ve velmi malém objemu, je zapotřebí dále traverzovací systém, který umožňuje měřenou oblast nastavovat v prostoru nebo s ní pohybovat a proskenovat tak celou oblast zájmu.

Z hlediska aplikací je PDPA technika je vhodná k analýze trysek tekutých sprejů, bublin a pevnolátkových částic. S ohledem na fakt, že tato metoda není přímo závislá na intenzitě detekovaného světla, a tedy není ovlivněna absorbcí nebo rozptylem osvětlujícího laserového svazku, lze ji spolehlivě používat i pro měření v hustých prostředích nebo pro analýzu spalovacích procesů.

 

PDPA systém s PowerSight laserovým modulem

PDPA systém s PowerSight laserovým modulem

PDPA systém pro náročná měření a měření ve velmi velkých zařízeních

See product site in Czech
PDPA systém s Itasca laserovým modulem

PDPA systém s Itasca laserovým modulem

PDPA systém pro náročné aplikace spojené s výzkumem sprejů ve velkých zařízeních

See product site in Czech

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.