Lasers and Laboratory Instruments

Manufacturers

The content of this category is unfortunately not translated into English. In case that you are interested in finding out more about our manufacturers, you can use the links bellow leading to the Czech version of the web.

Coherent
 • Pevnolátkové, plynové, vláknové lasery
 • Femtosekundové a excimerové lasery
 • Laserové řezání, kalení, mikroobrábění
More about Coherent in Czech version
Quantum Design Europe
 • Světelné zdroje, monochromátory
 • Magnetometry, kryostaty
 • Systémy pro nanotechnologie
More about Quantum Design Europe in Czech version
ANDOR
 • Vědecké kamery
 • Spektrografy
 • Konfokální mikroskopické systémy
More about ANDOR in Czech version
TMC
 • Optické stoly
 • Antivibrační podlážky
 • Zvukové a elektromagnetické stínění
More about TMC in Czech version
THORLABS
 • Optika a optomechanika
 • Optická vlákna a příslušenství
 • Modulární systémy pro mikroskopii
More about THORLABS in Czech version
Lumibird
 • Pulsní lasery
 • Laditelné lasery
More about Lumibird in Czech version
ZYGO
 • 3D optické profiloměry
 • Laserové Fizeau interferometry
 • Referenční optické prvky pro měření optiky
More about ZYGO in Czech version
NKT PHOTONICS
 • Superkontinuální bílé lasery
 • Jednofrekvenční vláknové lasery
 • Fotonická krystalická vlákna
More about NKT PHOTONICS in Czech version
OCEAN INSIGHT
 • Modulární vláknové spektrometry
 • Systémy pro Ramanovu spektroskopii
 • Světelné zdroje a příslušenství
More about OCEAN INSIGHT in Czech version
TSI INC.
 • Systémy pro měření proudění tekutin
 • Systémy pro drátkovou anemometrii
 • Aerodynamické a hydrodynamické aplikace
More about TSI INC. in Czech version
EDINBURGH INSTRUMENTS
 • Modulární fluorescenční spektrometry
 • Systémy pro měření přechodné absorpce
 • Spektrometry pro časově rozlišená měření
More about EDINBURGH INSTRUMENTS in Czech version
PHYSIK INSTRUMENTE
 • Mikropolohovací systémy s krokovými motory
 • Piezo nanopolohovací systémy a aktuátory
 • Magnetické přímé pohony
More about PHYSIK INSTRUMENTE in Czech version
HAMAMATSU
 • Fotonásobiče a fotonky, fotodiody
 • Rozmítací (streak) kamery
 • Spektrometry pro měření kvantového výtěžku
More about HAMAMATSU in Czech version
SPETEC
 • Flowboxy
 • Řešení pro čisté prostory
 • Automatické injekční stříkačky
More about SPETEC in Czech version
UNIVET
 • Ochranné brýle pro práci s lasery
 • Ochranná okénka pro práci s laserem
More about UNIVET in Czech version
A. P. E.
 • Diagnostika ultrakrátkých laserových pulzů
 • Autokorelátory
More about A. P. E. in Czech version
BITPLANE
 • Software pro stitching a 3D vizualizace
 • Software pro analýzu obrazových dat
 • Software pro dekonvoluci
More about BITPLANE in Czech version
LASOS Lasertechnik
 • Kontinuální HeNe a ArIon lasery
 • Diodové a DPSS lasery
 • Mikroskopie, holografie, polygrafie
More about LASOS Lasertechnik in Czech version
Ultrafast systems LLC
 • Pump-probe spektrometry
 • Fluorescenční spektrometry
 • Generátory druhé a třetí harmonické frekvence
More about Ultrafast systems LLC in Czech version
Imagine Optic
 • Vlnové analyzátory na bázi Schack-Hartmannova senzoru
 • Metrologický software
 • Deformovatelná zrcadla
More about Imagine Optic in Czech version
SIOS Messtechnik GmbH
 • Laserové interferometry
 • Laserové Vibrometry
 • Stabilizované HeNe lasery
 • Precizní odměřování
More about SIOS Messtechnik GmbH in Czech version
Lake Shore
 • Teplotní kontroléry, monitory a senzory
 • Měření magnetického pole
 • Kryogenní testovací stanice, VSM magnetometry a měření Hallova jevu
More about Lake Shore in Czech version
Montana Instruments
 • Optické kryostaty
 • Fotoluminescence
 • Transmisní spektroskopie
More about Montana Instruments in Czech version
Durham Magneto Optics
 • optické litografy
 • magnetometry
 • spintronika, mikroelektronika, materiálové vědy
More about Durham Magneto Optics in Czech version
CPS Instruments
 • analyzátory velikosti částic
 • měření velikosti částic pigmentů, proteinů a TiO2
 • analýza nanočástic
More about CPS Instruments in Czech version
J.A. Woollam CO.
 • spektroskopické elipsometry
 • elipsometrie, měření vlastností tenkých vrstev
More about J.A. Woollam CO. in Czech version
Micro Materials
 • nanoindentory
 • únavové testy, měření ve vysokých teplotách
 • testy poškrábání a opotřebení materiálu
More about Micro Materials in Czech version
Specim
 • Hyperspektrální kamery
More about Specim in Czech version
TeraView
 • Systémy pracující v THz oblasti spektra
More about TeraView in Czech version
Impedans
 • Sondy pro měření klíčových fyzikálních parametrů objemového plazmatu.
 • Sondy pro měření procesu na povrchu substrátu.
 • Sondy pro detekci RF frekvence, měření pracovního cyklu v reálném čase i RF pulsní monitorování.
More about Impedans in Czech version
Trioptics
 • Měření parametrů optických prvků a optických sestav
 • Systémy pro justáž optických sestav
 • Měření kvality obrazu (MTF)
More about Trioptics in Czech version
First Light Imaging
 • SWIR kamery, Kamery pro viditelné spektrum
 • Astronomie, Přírodní a fyzikální vědy, Bezpečnost a dohled
More about First Light Imaging in Czech version

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.