Lasery a přístrojová technika

Ultrafast systems LLC

Ultrafast systems LLC Americká firma se zaměřením na výrobu optických spektrometrů pro ultrarychlou (femtosekundovou a pikosekundovou) laserovou spektroskopii. V jejím portfoliu nalezneme systémy pro měření přechodné absorpce pomocí metody excitace a sondování (pump and probe) a pro časově rozlišenou luminiscenci (měření doby života fluorescence). Spektrometry jsou konstruovány tak, aby byly kompatibilní se standardními zdroji ultrarychlých světelných pulzů (femtosekundové lasery s regenerativním zesilovačem, optické parametrické zesilovače, OPO lasery).

Produkty

  • Femtosekundové a sub-nanosekundové pump-probe spektrometry
  • Femtosekundové fluorescenční spektrometry
  • Generátory druhé a třetí harmonické frekvence

Využití

  • Měření přechodné absorpce
  • Časově rozlišená fotoluminiscence
  • Studium relaxačních a rekombinačních procesů
  • Optická up-konverze

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.