Spektrometre

Výrobce

Spektrometre

Optická spektroskopia je odvetvie vedy, ktoré sa zaoberá štúdiom interakcie svetla s látkou. Jej cieľom je získať optické spektrum, čiže závislosť látkou absorbovaného, odrazeného, emitovaného alebo rozptýleného žiarenia na vlnovej dĺžke, z ktorého potom vyplývajú vlastnosti študovaného materiálu.

Tzv. časovo rozlíšená spektroskopia sleduje časový vývoj určitých optických vlastností (doznievanie fotoluminiscencie, priebeh absorpčných zmien a iné) skúmanej látky po jej excitovaní krátkym laserovým pulzom.

Do tejto kategórie patria

  • optické disperzné zariadenia (monochromátory a spektrografy)
  • kompaktné vláknové spektrometre
  • modulárne systémy na stanovenie dĺžky života luminiscencie (lifetime) a meranie prechodnej absorpcie pomocou metódy excitácie a sondovania (pump and probe)
  • kamery pre hyperspektrálne snímanie
  • rozmietacie (streak) kamery
  • rádiometre a spektrorádiometre

S ohľadom na naše dlhodobé skúsenosti v tejto oblasti Vám radi pomôžeme pri výbere vhodného zariadenia pre Vašu aplikáciu.

FS5

FS5

Kompaktní modulární spektrofluorimetr s vysokou citlivostí

See product site in Czech
Quantaurus-QY

Quantaurus-QY

Kompaktní přístroj pro měření absolutního kvantového výtěžku

See product site in Czech
Raman-Bundle

Raman-Bundle

Modulární Ramanův spektrometr

See product site in Czech
Hotové sestavy

Hotové sestavy

Kompletní sestavy pro nejčastější spektroskopická měření

See product site in Czech
Příslušenství pro vláknové spektrometry

Příslušenství pro vláknové spektrometry

Široká paleta příslušenství pro vláknové spektrometry

See product site in Czech
MSH-150 monochromátor

MSH-150 monochromátor

Czerny-Turner monochromátor s ohniskovou vzdáleností 150 mm a variabilní šířkou štěrbiny

See product site in Czech
MSH-300

MSH-300

Czerny-Turner monochromátor s ohniskovou vzdáleností 300 mm a variabilní šířkou štěrbiny

See product site in Czech
Ocean HDX

Ocean HDX

Řada vláknových spektrometrů s precizní optikou a výkonnou elektronikou

See product site in Czech
Spektrofotometr DS5

Spektrofotometr DS5

Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr pro vysoce přesná měření

See product site in Czech
LP980 pump-probe spektrometr

LP980 pump-probe spektrometr

Modulární spektrometr pro laserovou zábleskovou fotolýzu

See product site in Czech
Přenosný UV radiometr ILT800

ILT800 radiometr

Přenosný UV radiometr

See product site in Czech
HELIOS Fire

HELIOS Fire

Femtosekundový pump-probe spektrometr pro měření časově rozlišené absorpce

See product site in Czech
ILT960 spektroradiometr

ILT960 spektroradiometr

Přenosný UV-VIS-NIR spektroradiometr

See product site in Czech
Spektrografy Shamrock a Kymera

Spektrografy Shamrock a Kymera

Czerny-Turner spektrografy s vysokým rozlišením, ohnisková vzdálenost až 750 mm

See product site in Czech
FLS1000

FLS1000

Kompletní luminiscenční laboratoř v rámci jednoho přístroje

See product site in Czech
Flame

Flame

Univerzální a cenově dostupné vláknové spektrometry s vysokou teplotní stabilitou

See product site in Czech
HR

HR

Modulární spektrometry pro aplikace vyžadující vysoké spektrální rozlišení

See product site in Czech
USB

USB

Všestranně použitelné robustní kompaktní spektrometry

See product site in Czech
QE Pro

QE Pro

Vysoce citlivé vláknové spektrometry s termoelektrickým chlazením

See product site in Czech
Maya

Maya

Kompaktní spektrometry s vysokou citlivostí a skvělou odezvou v UV oblasti

See product site in Czech
STS

STS

Miniaturní a cenově dostupné předkonfigurované vláknové spektrometry

See product site in Czech
ILT950-UV-NIR

ILT950-UV-NIR

Přenosný UV-VIS-NIR spektroradiometr s rozsahem 350 - 1050 nm

See product site in Czech
NIRQuest

NIRQuest

Výkonné spektrometry pro měření v NIR oblasti spektra.

See product site in Czech
FLS980

FLS980

Vysoce citlivý modulární fotoluminiscenční spektrometr

See product site in Czech
LifeSpec II

LifeSpec II

Spektrometr pro přesné měření doby života fluorescence

See product site in Czech
Ocean FX

Ocean FX

Řada vláknových spektrometrů s krátkým integračním časem

See product site in Czech
EOS

EOS

Subnanosekundový pump-probe spektrometr pro měření časově rozlišené absorpce

See product site in Czech
ILT2400 radiometr/fotometr

ILT2400 radiometr/fotometr

Všestranný radiometr/fotometr

See product site in Czech

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.