Lasery a přístrojová technika

Optický profiloměr

Na podzim 2016 jsme realizovali dodávku optického interferenčního profiloměru řady NewView NV8300 série pro přesné 3D měření struktury a tvaru povrchu. Výrobcem systému je Zygo. Systém bude využíván pro hodnocení povrchů definovaně namáhaných částí s vyhodnocením vzniklého opotřebení a to ve 2D i 3D (profil, tvar, objem včetně souvisejících parametrů).

Přístroj NV8300 funguje na principu interference bílého světla na povrchu vzorku (Coherent Scanning Interferometry, případne Phase Shifting Interferometry) a umožňuje tak bezkontaktně měřit přesnou strukturu, tvar či drsnost povrchu a to s nanometrovou přesností a opakovatelností. Lze měřit jak mikrooblasti, tak makroplochy v řádů jednotek až stovek mm, kdy se využívá motorizovaný stolek a skládání obrazu z jednotlivých měření.

Parametry:

  • Vertikální rozsah skenu: 150 um v přesném režimu s piezoskenerem 20 mm v rozšířeném módu
  • Opakovatelnost měření: 0,01 nm
  • Optické laterální rozlišení: 340 nm (100X objectiv)
  • Vzorkovací laterální rozlišení: 40 nm (100X objektiv 2X zoom)
  • Dostupné objektivy: 1X, 2X, 2.75X, 5.5X, 10X, 20X, 50X, 100X standardní, LWD, SLWD Zoomovací optika: 0.5X, 0.75X, 1.0X, 1.5X, 2.0X
  • Přístrojem lze měřit průhledné, neprůhledné materiály, povrstvené či nepovrstvené vzorky, hladké, drsné i vyleštěné vzorky s odrazivostí od 0,05% do 100 %.

Další fotografie

Projekt vedl
Martin KlečkaMartin Klečka
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Seznámení klienta se systémem
  • Dodání systému a instalace
Termín realizace

Listopad 2016

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.