Lasery a prístrojová technika

Výrobcovia

Coherent
 • Pevnolátkové, plynové, vláknové lasery
 • Femtosekundové a excimerové lasery
 • Laserové řezání, kalení, mikroobrábění
Viacej o Coherent
Quantum Design Europe
 • Světelné zdroje, monochromátory
 • Magnetometry, kryostaty
 • Systémy pro nanotechnologie
Viacej o Quantum Design Europe
ANDOR
 • Vědecké kamery
 • Spektrografy
 • Konfokální mikroskopické systémy
Viacej o ANDOR
TMC
 • Optické stoly
 • Antivibrační podlážky
 • Zvukové a elektromagnetické stínění
Viacej o TMC
THORLABS
 • Optika a optomechanika
 • Optická vlákna a příslušenství
 • Modulární systémy pro mikroskopii
Viacej o THORLABS
Lumibird
 • Pulsní lasery
 • Laditelné lasery
Viacej o Lumibird
ZYGO
 • 3D optické profiloměry
 • Laserové Fizeau interferometry
 • Referenční optické prvky pro měření optiky
Viacej o ZYGO
NKT PHOTONICS
 • Superkontinuální bílé lasery
 • Jednofrekvenční vláknové lasery
 • Fotonická krystalická vlákna
Viacej o NKT PHOTONICS
OCEAN INSIGHT
 • Modulární vláknové spektrometry
 • Systémy pro Ramanovu spektroskopii
 • Světelné zdroje a příslušenství
Viacej o OCEAN INSIGHT
TSI INC.
 • Systémy pro měření proudění tekutin
 • Systémy pro drátkovou anemometrii
 • Aerodynamické a hydrodynamické aplikace
Viacej o TSI INC.
EDINBURGH INSTRUMENTS
 • Modulární fluorescenční spektrometry
 • Systémy pro měření přechodné absorpce
 • Spektrometry pro časově rozlišená měření
Viacej o EDINBURGH INSTRUMENTS
PHYSIK INSTRUMENTE
 • Mikropolohovací systémy s krokovými motory
 • Piezo nanopolohovací systémy a aktuátory
 • Magnetické přímé pohony
Viacej o PHYSIK INSTRUMENTE
HAMAMATSU
 • Fotonásobiče a fotonky, fotodiody
 • Rozmítací (streak) kamery
 • Spektrometry pro měření kvantového výtěžku
Viacej o HAMAMATSU
SPETEC
 • Flowboxy
 • Řešení pro čisté prostory
 • Automatické injekční stříkačky
Viacej o SPETEC
UNIVET
 • Ochranné brýle pro práci s lasery
 • Ochranná okénka pro práci s laserem
Viacej o UNIVET
A. P. E.
 • Diagnostika ultrakrátkých laserových pulzů
 • Autokorelátory
Viacej o A. P. E.
BITPLANE
 • Software pro stitching a 3D vizualizace
 • Software pro analýzu obrazových dat
 • Software pro dekonvoluci
Viacej o BITPLANE
LASOS Lasertechnik
 • Kontinuální HeNe a ArIon lasery
 • Diodové a DPSS lasery
 • Mikroskopie, holografie, polygrafie
Viacej o LASOS Lasertechnik
Ultrafast systems LLC
 • Pump-probe spektrometry
 • Fluorescenční spektrometry
 • Generátory druhé a třetí harmonické frekvence
Viacej o Ultrafast systems LLC
Imagine Optic
 • Vlnové analyzátory na bázi Schack-Hartmannova senzoru
 • Metrologický software
 • Deformovatelná zrcadla
Viacej o Imagine Optic
SIOS Messtechnik GmbH
 • Laserové interferometry
 • Laserové Vibrometry
 • Stabilizované HeNe lasery
 • Precizní odměřování
Viacej o SIOS Messtechnik GmbH
Lake Shore
 • Teplotní kontroléry, monitory a senzory
 • Měření magnetického pole
 • Kryogenní testovací stanice, VSM magnetometry a měření Hallova jevu
Viacej o Lake Shore
Montana Instruments
 • Optické kryostaty
 • Fotoluminescence
 • Transmisní spektroskopie
Viacej o Montana Instruments
Durham Magneto Optics
 • optické litografy
 • magnetometry
 • spintronika, mikroelektronika, materiálové vědy
Viacej o Durham Magneto Optics
CPS Instruments
 • analyzátory velikosti částic
 • měření velikosti částic pigmentů, proteinů a TiO2
 • analýza nanočástic
Viacej o CPS Instruments
J.A. Woollam CO.
 • spektroskopické elipsometry
 • elipsometrie, měření vlastností tenkých vrstev
Viacej o J.A. Woollam CO.
Micro Materials
 • nanoindentory
 • únavové testy, měření ve vysokých teplotách
 • testy poškrábání a opotřebení materiálu
Viacej o Micro Materials
Specim
 • Hyperspektrální kamery
Viacej o Specim
International Light Technologies
 • Radiometry a spektroradiometry
Viacej o International Light Technologies
TeraView
 • Systémy pracující v THz oblasti spektra
Viacej o TeraView
Impedans
 • Sondy pro měření klíčových fyzikálních parametrů objemového plazmatu.
 • Sondy pro měření procesu na povrchu substrátu.
 • Sondy pro detekci RF frekvence, měření pracovního cyklu v reálném čase i RF pulsní monitorování.
Viacej o Impedans
Trioptics
 • Měření parametrů optických prvků a optických sestav
 • Systémy pro justáž optických sestav
 • Měření kvality obrazu (MTF)
Viacej o Trioptics
First Light Imaging
 • SWIR kamery, Kamery pro viditelné spektrum
 • Astronomie, Přírodní a fyzikální vědy, Bezpečnost a dohled
Viacej o First Light Imaging

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.