Lasery a přístrojová technika

Ablace

Ablace (Ablation) je obecný pojem týkající se ubývání / zmenšování materiálu, ať už se jedná o odpařování hmoty pomocí vysoké teploty nebo laserového svazku (laserová ablace), úbytku materiálu vlivem povětrnostních vlivů (ablace v geologii) či jiných způsobů. V mikroskopii je ablace jednou z foto-stimulačních aplikací aktivních osvětlovacích modulů s laserovým zdrojem záření využívaných jako doplněk ke konfokálním mikroskopům a umožňujících realizaci foto-manipulačních experimentů při současném velmi rychlém snímání jejich průběhu a následků v konfokální rovině. Dalšími foto-stimulačními aplikacemi aktivních osvětlovacích modulů jsou FRAP, optogenetika, photo-bleaching, fotoaktivace, tzv. uncaging a mnoho dalšího.

Mosaic3

Mosaic3

Fotostimulace na bázi DMD (Digital Mirror Device)

MicroPoint

MicroPoint

Světelný zdroj pro kontrolovanou fotostimulaci

FRAPPA

FRAPPA

Aktivní modul pro foto-aktivaci s nastavitelnou intenzitou jasu

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.