Blooming

Blooming, neboli přetékání náboje do sousedních pixelů, je důsledkem přeexpozice elektronů, kdy je překročena kapacita pixelu (tzv. Full well capacity). Nejsnáze dochází k přetékání ve směru paralelního registru (ve směru sloupce). K zamezení bloomingu lze použít tzv. odtokové kanálky Overflow Drain – OD, do kterých přetékají elektrony dříve než do sousedních pixelů (v důsledku menších bariér mezi potenciálovými jámami pixelů a odtokovými kanály, než mezi dvěma pixely). Tomuto jevu se říká Anti-blooming.

Odtokové kanálky mohou být konstruovány dvěma způsoby:

  1. VOD = Vertical Overflow Drain (Vertikální odvod přetečení) – přebytečný náboj je odváděn do hloubky substrátu s přiloženým předpětím

  1. LOD = Lateral Overflow Drain (Laterální odvod přetečení) – odtokový kanál se nachází vedle sloupce pixelů, čímž se zmenšuje aktivní plocha čipu

Odtokové kanály mohou sloužit také jako elektronická závěrka - pokud je bariéra ke kanálku vypnutá, všechen generovaný náboj ihned odtéká pryč. Nevýhodou je zhoršená linearita a zmenšená kapacita pixelu.

 

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.