Electron Multiplication

Digital Camera Fundamentals - Andor

Elektronová multiplikace je děj odehrávající se přímo na čipu EMCCD za sériovým registrem, při kterém dochází k zesílení signálu do takové míry, že lze překročit čtecí šum a detekovat i extrémně slabé signály.

Princip EM je založen na putování náboje skrz oblast Multiplication Registru (násobný registr - série hlubších potenciálových jam) – při „pádu“ elektronu do jámy dojde k procesu Impact Ionization (nárazová ionizace) a vzniku dalšího elektronu. Současně dochází ke vzniku specifického šumu indukovaného přesunem náboje, tzv. Clock induced Charge. Tento typ šumu se vyskytuje i u běžné CCD, kde je zanedbatelný (menší než čtecí šum), u EMCCD se však násobí zesílením - v definovaném množství ho lze připočíst k náboji a vytvořit zisk (Gain) až 1000x. Při této strategii zesilování signálu je důležité udržet teplotní šum na minimu velmi intenzivním chlazením senzoru.

iXon Ultra 888

iXon Ultra 888

Nejcitlivější EM CCD kamera na trhu s 1Mpx rozlišením

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.