Hyperspektrální kamery

Hyperspektrální kamery nachází uplatnění v různých aplikacích – biomedicíně, v chemickém průmyslu, letectví, pro dálková měření, teplotní měření aj. Hyperspektrální kamery mají za cíl získat obraz snímané oblasti tak, aby každý pixel obsahoval a zaznamenal kompletní spektrum dopadajícího světla. Při hyperspektrálním snímání (neboli snímkovací spektroskopii) se využívá znalosti prostorových vztahů mezi různými spektry, na jejichž základě se vytváří podrobnější spektrálně-prostorový model určený k přesnější segmentaci a klasifikaci výsledného obrazu. Na rozdíl od klasických kamer, hyperspektrální kamery rozdělují barevné viditelné spektrum (červené, zelené a modré vlnové délky) do mnoha malých pásem vlnových délek, což je hlavní důvod toho, proč jsou tyto typy kamer schopné poskytnout mnohem více detailních informací o zobrazovaném objektu. Existuje několik metod hyperspektrálního snímání, jednou z nejspolehlivějších je zachycení scény kamerou v tzv. push-broom módu, kdy dochází k liniovému skenování obrazu (je zachycen pouze jeden řádek). Při tomto skenovacím módu je vyžadováno, aby se snímaný vzorek nebo kamera pohybovaly takovým způsobem, aby šlo zachytit celou snímanou oblast. Složením liniových skenů při pohybu kamery vůči objektu je získán plošný prostorový obraz.

Specim IQ

Specim IQ

Mobilní hyperspektrální kamera pro Vis-NIR oblast (400 - 1000 nm)

Hyperspektrální kamera FX17 a FX10

Hyperspektrální kamera FX17 a FX10

Hyperspektrální kamery SPECIM série FX pro široké průmyslové nasazení

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.