Lasery a přístrojová technika

Chlazení a chytání atomů lasery

Stále větší pozornost je věnována metodám laserového chlazení atomů na extrémně nízké teploty a jejich chytání do pastí. Díky těmto technikám získáváme nové informace o mechanismech působících na atomové a molekulární úrovni. Nacházejí uplatnění při výzkumu fundamentálních konstant, vytváření optických frekvenčních standardů (atomové hodiny), v kvantové informatice a atomové interferometrii.

Máte zájem o tuto aplikaci? Potřebujete radu?
Kontaktujte nás

 

Dopplerovské chlazení atomů

Chlazení atomů pomocí laseruPři laserovém chlazení atomů se využívá tzv. Dopplerův jev. Je-li pohybující se atom v protisměru ozářen fotony, jejichž frekvence je trochu nižší než frekvence nutná k dosažení absorpce fotonu atomem v klidu, pohybující se atom ,,uvidí“ díky Dopplerově posuvu frekvenci potřebnou k absorpci fotonu.  Současně s energií je předána i hybnost fotonu a atom se tak zpomalí. Absorbovaná energie se po chvíli spontánním přechodem vyzáří do okolí v náhodném směru, díky čemuž dojde k dalšímu zpomalení atomu. Výsledkem neustále se opakující absorpce a emise fotonu je postupné snižování rychlosti atomu podél směru pohybu fotonů. Laserové chlazení atomů jde ruku v ruce s chytáním atomů do magneto-optické pasti. Pomocí nehomogenního magnetického pole lze ochlazené atomy ,,skladovat“  pro další použití.

Jednofrekvenční vláknové lasery pro chlazení atomů a optické pasti

K realizace procesu laserového chlazení se hodí částice, které mají jednoduchý a jasně definovaný energetický přechod (například. atomy alkalických kovů Na, Rb, Cs nebo ionty Ba+, Mg+). Při volbě vhodného laseru je třeba ohlídat především tyto tři parametry:

  • Vysoká stabilita laseru
  • Úzká šířka spektrální čáry
  • Vysoký výkon

Jednofrekvenční vláknové lasery Koheras BOOSTIK dokáží splnit náročné požadavky kladené na koherentní světelné zdroje pro chlazení a chytání atomů. Díky výrobní technologii je navíc možné výstupní vlnovou délku u každého Koheras laseru nakonfigurovat s přesnosti na dvě desetiny nanometru. Možné spektrální rozsahy jsou uvedeny v následující přehledové tabulce.

Model

Rozsah vlnových délek

Výstupní výkon

Zachování polarizace

Rychlá modulace

HARMONIK

766-780 nm

>7 W

Volitelné

ANO

Y10

1030-1090 nm

2,  5, 10 nebo 15 W

Volitelné

ANO

E15

1530-1575 nm

2, 5 nebo 10 W

Volitelné

ANO

C15

1530-1575 nm

2, 5 nebo 10 W

Volitelné

ANO

Aplikace

Mezi typické příklady využití zachycených laserem zchlazených částic patří:

  • atomové hodiny (optické frekvenční standardy)
  • výzkum fundamentálních konstant
  • kvantová informatika
  • atomová interferometrie

Produkty pro Chlazení a chytání atomů lasery

KOHERAS BOOSTIK HP

KOHERAS BOOSTIK HP

Výkonný jednofrekvenční laser dostupný na vlnových délkách 1050 - 1075 nm / 1545 - 1565 nm

KOHERAS HARMONIK

KOHERAS HARMONIK

Výkonný jednofrekvenční laser s výstupem ve viditelné a blízké UV oblasti

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.