Lasery a přístrojová technika

Mikroskopie

Mikroskopie

Mikroskopie je velice hojně využívaná napříč všemy obory přírodních věd. Od vzniku prvních velice jednoduchých mikroskopů v 17. století se zrodila široká škála nových technologií a metod, byl pokořen difrakční limit a je možné snímat vzorky o velikosti celého organizmu (zebřička, octomilka). Rozlišení v prostoru a čase se stále vylepšuje a moderní mikroskopy produkují obrovské množství informací, které posouvá hranice moderní vědy.   

Spinning disk mikroskopie s 3D super-rozlišením

Spinning disk mikroskopie s 3D super-rozlišením

Nové super-rezoluční moduly a patentovaný B-TIRF odhalují i ty nejmenší detaily, jako je např. dynamika virové infekce či ultrastruktura chromatinu nebo organel.

Kolokalizační studie – virové receptory

Kolokalizační studie – virové receptory

Konfokální mikroskopie umožňuje rychlé a velice kvalitní snímání ve vysokém rozlišení. Získaná data ve formě optických řezů je nutné rekonstruovat a následně analyzovat. Kolokalizační studie (3D colocalization) je spolehlivá metoda, která odhalí strukturní vztahy mezi zobrazovanými objekty.

Dekonvoluce – PSF a algoritmy

Dekonvoluce – PSF a algoritmy

Dekonvoluce (deconvolution) v mikroskopii je rozšířená metoda pro zpracování obrazových dat. Mikroskop vnáší při zobrazování do získaných dat určitou vadu (PSF – konvoluce). Dekonvoluční algoritmy pracují s jejími parametry a korigují data pro zisk obrazu s vyšším rozlišením, který lépe reprezentuje zkoumaný objekt.

Analýza filament - 3D morfologie neuronů

Analýza filament - 3D morfologie neuronů

Anatomie neuronální sítě umožňuje správné fungování mozku. Konfokální mikroskopie a následná analýza nasnímaných dat je cesta k poznání anatomie a fyziologie neuronových oběhů a vztahů v rámci neuronových sítí.

SDCM – Lokalizace RNA metodou FISH

SDCM – Lokalizace RNA metodou FISH

Tisíce in situ hybridizačních experimentů je nutné rychle a kvalitně analyzovat pomocí technologie SD konfokální mikroskopie (spinning disc confocal microscopy).

Kvantitativní 3D prostorová analýza tkání kostní dřeně

Kvantitativní 3D prostorová analýza tkání kostní dřeně

Vizualizace buněk a buněčných struktur v trojrozměrné podobě sebou přináší větší nároky na zpracování obrazu než v případě klasické 2D mikroskopie. Konfokální mikroskopy umožňují nedestruktivním způsobem zobrazovat a měřit objekty ve velmi vysokém rozlišení a díky snímání desítek až stovek optických řezů je možné rekonstruovat pomocí vhodného analytického programu výsledný obraz jedné oblasti ve 3D rozměrech.

SDCM – Mikroskopie organoidů

SDCM – Mikroskopie organoidů

Organoidy, neboli komplexní struktury buněčných kultur, jsou vhodným adeptem pro pozorování in vivo biologických procesů konfokálním mikoskopem.

Optogenetika – světelná stimulace neuronů

Optogenetika – světelná stimulace neuronů

Optogenetika- řízení buněk v tkáni pomocí světla, je oblíbenou metodou pro sledování procesů v nervové tkáni.

FRAP – Remodelace chromatinu

FRAP – Remodelace chromatinu

FRAP (fluorescence recovery after photobleaching): fluorescenční zobrazovací metoda pro studium dynamických procesů v buněčné a molekulární biologii.

Mikroskopie živých buněk – předpoklady

Mikroskopie živých buněk – předpoklady

Live cell imaging: progresivní metoda v buněčné biologii zaměřená na výzkum živých buněčných struktur a jejich interakcí s tkáněmi či jinými materiály.

SPIM – Mikroskop pro kutily

SPIM – Mikroskop pro kutily

Light sheet mikroskopie se stala velice populární pro snímání živých buněk a organizmů díky své rychlosti snímání a nízké foto-toxicitě. Existuje velké množství mikroskopů, které jsou postaveny na podobné technologii. Dosavadní komerční řešení prozatím implementují pouze některé z těchto možností.

Konfokální mikroskopie rostlinných vzorků

Konfokální mikroskopie rostlinných vzorků

Spinning disk konfokální mikroskop Andor Dragonfly je perfektní pro rostlinné biology. Multi modální koncept umožňuje snímání široké škály vzorků, od miniaturních jader rostlinných buňek, až po celé části kořenů. Dále je také možné snímat velký objem vzorku anebo několik vrstev velmi rychle při experimentech typu time lapse.

Konfokální mikroskopie SDCM ve srovnání s alternativami

Konfokální mikroskopie SDCM ve srovnání s alternativami

Konfokální mikroskopie je založena na potlačení signálu pocházejícího mimo ohniskovou rovinu. Typy konfokálních mikroskopů jsou CLSM a SDCM.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.