Lasery a přístrojová technika

FRAP – Remodelace chromatinu

Hlavní skupinou proteinů v buněčném jádře eukaryotických buněk jsou proteiny, které se dokáží navázat na DNA ve formě chromatinu (chromatin binding protein). Právě proces vazby chromatin-binding proteinů na DNA je velice dynamický a ovlivňuje genovou expresi.

Obrázek 1.: Jádro myších embryonálních kmenových buněk, zelená – H1 – YFP. Vlevo – snímek fluorescenčního signálu z proteinu H1. Uprostřed – snímek zachycující stav po cíleném vysvícení (photobleaching) metodou FRAP. Vpravo – částečné navrácení fluorescenčního signálu do vysvíceného místa (recovery).
Máte zájem o tuto aplikaci? Potřebujete radu?
Kontaktujte nás

Pro studium procesu asociace a disociace chromatin-binding proteinů (HP1, H1) na DNA in vivo bylo použito fluorescenční značení (fluorescent tag) pomocí žlutého fluorescenčního proteinu (YFP). V jádrech myších embryonálních kmenových buněk byla mikroskopem pozorována fluorescence (Obrázek 1, vlevo) potvrzující přítomnost označených proteinů (HP1, H1). Pro studium odehrávajících se dynamických procesů bylo metodou FRAP vysvíceno (photobleaching) určité konkrétní místo v pozorovaném jádře – umožněno modulem pro aktivní osvětlení. Následovně se díky možnosti snímání v čase získal signál zachycující remodelace chromatinu a změnu fluorescenčního signálu na vysvíceném místě v pozorovaných jádrech.

Graf 1.: znázornění FRAP zaměřené na proteiny HP1 a H1.

Ze získaných dat se zjistily poločasy trvání asociace proteinů HP1 a H1 na chromatin a také rozdíly těchto poločasů u různých forem chormatinu – heterochromatin/euchromatin

Možnosti modulu pro aktivní osvětleníMosaic3:

  • Osvětlení více oblastí zájmu zároveň (DMD – digital mirror device)
  • Inkorporovaná paměť pro ukládání vzorů osvětlení
  • Světelný zdroj: Laser
  • Aktivní osvětlení o maximální rychlosti 5000 fps
  • Minimální čas expozice je 50–200 μs
  • Kompatibilní s většinou mikroskopů od předních světových výrobců

Produkty pro FRAP – Remodelace chromatinu

Mosaic3

Mosaic3

Fotostimulace na bázi DMD (Digital Mirror Device)

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.