Lasery a přístrojová technika

Carpe

Autokorelátor Carpe od APE je ideálním řešením pro kontrolu délky krátkých laserových pulsů v mikroskopech.

Klíčové vlastnosti: 

Carpe je vhodným pomocníkem pro všechny, kteří se zabývají:

  • Zkoumáním vlivu délky pulsů, výkonu, a optické disperze na mikroskopické zobrazování
  • Měřením délky pulsů v místě vzorku a v místě vstupu mikroskopu 
  • Měřením průměrného výkonu v místě vzorku
  • Měřením špičkového výkonu ve spojení se šířkou pulsu

Další vybavení: Krátká pracovní vzdálenost, např. pro imerzní objektivy

Další vybavení: femtoControl pro optimalizaci délky pulsů femtosekundového laseru

Máte zájem o Carpe
Potřebujete radu?

Kontaktujte nás

Rozšíření hlavního pulsu v mikroskopu

Autokorelátor Carpe měří délku pulsu v místě vzorku i na vstupu mikroskopu. Porovnání délek pulsů získaných na těchto dvou místech umožňuje vypočítat efekt roztažení pulsu. Tento efekt je způsoben disperzí optiky mikroskopu, ale do značné míry také závisí na vlastní délce pulsu laserového svazku.

Detekce výkonu v místě vzorku

Detekce výkonu v místě vzorku umožňuje výzkum vlivu výkonu laseru na chování vzorků resp. dobu životnosti fluorescenční odezvy.

Optimalizace mikroskopického zobrazování

Zkoumáním vlivu délky laserového pulsu, výkonu a disperze optiky mikroskopu můžete vyladit a optimalizovat kvalitu mikroskopického zobrazování v příslušném místě. Tato měření lze provádět také pomocí velké NA (numerická apertura) nebo imerzních objektivů.

Lepší zobrazování díky kontrole disperze

Příklad aplikace

Carpe v kombinaci se systémem femtoControl umožňuje dosáhnout ostřejšího a jasnějšího obrazu mikroskopu. Vyšší kvalita obrazu je způsobena řešením, které detekuje a koriguje nevyhnutelné disperzní efekty při použití femtosekundových laserových pulsů pro multifotonovou mikroskopii.

Délka laserového pulsu se měří jak na vstupu mikroskopu, tak na místě vzorku pod mikroskopem. To umožňuje detekovat disperzní efekty a kompenzovat je pomocí systému femtoControl.

Samotná detekce výkonu v místě vzorku má zásadní význam pro kvantitativní studie, které zkoumají vliv výkonu laseru na přijímané signály a obrazy.

Máte zájem o Carpe? Potřebujete radu?

Pomůže Vám specialista sekce Martin Klečka, případně využijte naše další kontakty.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

POKRAČOVAT MŮŽETE NAPŘÍKLAD NA

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.