Lasery a přístrojová technika

Kryogenní a magnetické systémy

Výrobce

Kryokapaliny

Vibrace

Základní teplota

Další

Kryogenní a magnetické systémy

Systémy pro měření a charakterizaci magnetických, elektrických a dalších vlastností materiálů za podmínek jako jsou proměnlivé magnetické pole (elektromagnety a supravodivé magnety), teplota (dusíkové a heliové kryostaty) a další. Dále optické kryostaty, systémy pro řízení a měření teploty a magnetického pole.

PPMS

PPMS

Systém pro měření magnetických, elektrických a teplotních vlastností materiálů

Gaussmetry a Teslametry

Gaussmetry a Teslametry

Jednoosé a vektorové měření magnetického pole

Hallovy sondy

Hallovy sondy

Sondy pro Gauss a Teslametry

Fluxmetry

Fluxmetry

Fluxmetry pro měření magnetického pole

Helmholtzovy a měřící cívky

Helmholtzovy a měřící cívky

Helmholtzovy cívky pro generování pole a měření magnetického momentu

1.5 K kryostat s uzavřeným cyklem

1,5 K kryostat s uzavřeným cyklem

Kryostat s uzavřeným cyklem, rozsah teplot 1,5 K až 500 K

4 K kryostaty s uzavřeným cyklem

4 K kryostaty s uzavřeným cyklem

Kryostaty s uzavřeným cyklem, základní teplota 4 - 8 K

10 K kryostaty s uzavřeným cyklem

10 K kryostaty s uzavřeným cyklem

Kryostat s uzavřeným cyklem, základní teplota 8 – 15 K

SuperTran

SuperTran

Průtokový kryostat chlazený kapalným He nebo N2, vzorek ve vakuu

SuperTran-VP

SuperTran-VP

Průtokový kryostat chlazený kapalným He nebo N2, vzorek v parách kryo kapaliny

VariTemp

VariTemp

Kryostat chlazený kapalným He (teplota 4,2 K) nebo N2 (65 K)

Kryostat s recirkulujícím plynem

Kryostat s recirkulujícím plynem

4K kryostat chlazený recirkulujícím plynným héliem

Série VNF

Série VNF

Průtokový kryostat chlazený kapalným N2 (teplota 65 K), vzorek v proudu par N2

Kryogenní teplotní senzory

Kryogenní teplotní senzory

Senzory pro měření teploty

Kryogenní teplotní monitory

Kryogenní teplotní monitory

Měření a měření teploty v kryo systémech

Kryogenní teplotní kontrolery

Kryogenní teplotní kontrolery

Řízení a měření teploty v kryosystémech

PPMS Dynacool

PPMS Dynacool

PPMS bez potřeby kapalného helia

PPMS VersaLab

PPMS VersaLab

Kompaktní a mobilní PPMS systém s minimálními požadavky na infrastrukturu pracoviště

MPMS 3

MPMS 3

Magnetic Properties Measuring System

OptiCool

OptiCool

Optický kryostat s uzavřeným cyklem a supravodivým magnetem 7 T

Cryostation S

Cryostation S

Optický kryostat (3,2 – 350 K) s uzavřených cyklem a nízkými vibracemi

Cryostation XP

Cryostation XP

Optický kryostat s uzavřeným cyklem a extrémně nízkými vibracemi, Rozsah teplot 1,7 až 350 K

MeasureReady M91

MeasureReady M91

Řídící a vyhodnocovací jednotka měření Hallova jevu

MeasureReady MCS-EMP

MeasureReady MCS-EMP

Modulární charakterizační systém s elektromagnetem

MeasureReady FastHall Station

MeasureReady FastHall Station

Systém pro měření Hallova jevu s elektromagnetem 2,25 T

HMS Hall Effect Measurement

HMS Hall Effect Measurement

Systém pro měření Hallova jevu s elektromagnetem 2,25 T

Vibrační magnetometry (VSM) s elektromagnetem

Vibrační magnetometry (VSM) s elektromagnetem

VSM s elektromagnetem až 3,2 T

Kryogenní testovací stanice

Kryogenní testovací stanice

Testování elektrických, mikrovlnných a optických vlastností materiálů.

Série VPF

Série VPF

Průtokový kryostat chlazený kapalným N2 (teplota 65 K), vzorek ve vakuu

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.