Lasery a přístrojová technika

Kryostaty

Výrobce

Kryokapaliny

Vibrace

Základní teplota

Další

Kryostaty

OptiCool

OptiCool

Optický kryostat s uzavřeným cyklem a supravodivým magnetem 7 T

Cryostation S

Cryostation S

Optický kryostat (3,2 – 350 K) s uzavřených cyklem a nízkými vibracemi

Cryostation XP

Cryostation XP

Optický kryostat s uzavřeným cyklem a extrémně nízkými vibracemi, Rozsah teplot 1,7 až 350 K

1.5 K kryostat s uzavřeným cyklem

1,5 K kryostat s uzavřeným cyklem

Kryostat s uzavřeným cyklem, rozsah teplot 1,5 K až 500 K

4 K kryostaty s uzavřeným cyklem

4 K kryostaty s uzavřeným cyklem

Kryostaty s uzavřeným cyklem, základní teplota 4 - 8 K

10 K kryostaty s uzavřeným cyklem

10 K kryostaty s uzavřeným cyklem

Kryostat s uzavřeným cyklem, základní teplota 8 – 15 K

SuperTran

SuperTran

Průtokový kryostat chlazený kapalným He nebo N2, vzorek ve vakuu

SuperTran-VP

SuperTran-VP

Průtokový kryostat chlazený kapalným He nebo N2, vzorek v parách kryo kapaliny

VariTemp

VariTemp

Kryostat chlazený kapalným He (teplota 4,2 K) nebo N2 (65 K)

Kryostat s recirkulujícím plynem

Kryostat s recirkulujícím plynem

4K kryostat chlazený recirkulujícím plynným héliem

Série VNF

Série VNF

Průtokový kryostat chlazený kapalným N2 (teplota 65 K), vzorek v proudu par N2

Série VPF

Série VPF

Průtokový kryostat chlazený kapalným N2 (teplota 65 K), vzorek ve vakuu

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.