Laditelné lasery

Laditelné lasery

Přeladitelné lasery jsou systémy s možností změny výstupní vlnové délky, ať už v rámci několika jednotek či desítek nm, tak široce laditelné lasery přes celý spektrální rozsah. Mohou být jak kontinuální, tak pulsní (femtosekundové, pikosekundové či nanosekundové).

Laditelné lasery se dnes používají především v oblasti spektroskopie, mikroskopie, fyzikální chemie, tak i v oblasti metrologie či kvantové fyziky.

Kontinuální laditelné lasery

Bývají na bázi laserových diod s externím rezonátorem, který umožňuje přelaďování v relativně malém rozsahu (jednotky až desítky nm) nebo na bázi Ti: safírového laseru, který pak umožňuje přelaďování v rozsahu cca 700 nm až přes 1000 nm. Pro NIR oblast spektra se pak nabízí kontinuální OPO lasery s poměrně širokou oblastí přelaďování až do cca 4,5 µm.

Pulsní laditelné lasery

Umožňují přeladitelnost v poměrně široké oblasti, zpravidla od UV oblasti až do NIR. Bývají na bázi OPO laserů, barvičových (Dye) laserů, Ti:safírových laserů nebo na základě generace superkontinua a jsou dost často doplněné o různé násobící či konverzní jednotky právě s účelem rozšíření laditelnosti do co nejširší oblasti.

Chameleon Discovery NX

Chameleon Discovery NX

Laditelný femtosekundový ultrafast laser s posíleným výkonem

Chameleon Ultra

Chameleon Ultra

Ultrafast lasery s průměrným výkonem až >3.5 W a širokým laditelným rozsahem.

Vitara

Vitara

Extrémně výkonný Ti:S oscilátor s ultrakrátkými pulsy <8 fs a výkonem 1 W.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.