PIV systémy

PIV systémy

Laserová anemometrie, anglicky PIV (Particle Image Velocimetry), je metoda měření rychlostního pole a jeho parametrů v proudící kapalině nebo plynu. Princip měření spočívá v určení vzdálenosti, kterou urazí testovací částice přimíchané do proudu tekutiny za přesně definovaný časový úsek.

 PIV

PIV metodou lze měřit jednu, dvě i tři vektorové složky proudícího pole, podle toho dělíme tuto metodu na 2D PIV a Stereo PIV (pseudo 3D měření).

Možné je také měření v mikrokanálcích ve spojení s mikroskopem, taková sestava je nazývána MicroPIV.

Podle rychlosti proudícího pole lze používat časově rozlišitelné PIV (Time resolved PIV).

Měření nejen rychlosti sférických částic (kapek), ale současně i jejich velikosti, zajišťuje jeden z tzv. globálních zobrazovacích systémů - GSV (Global Sizing Velocimetry) PIV.

Pokud nás zajímají kromě rychlosti proudění i některé skalární veličiny měřeného pole, jako je teplota, koncentrace a jejich rozložení ve zkoumané rovině či objemu, nabízí tuto možnost další z globálních zobrazovacích systémů - PLIF (Planar Laser Induced Fluorescence).

2DPIV

2DPIV

Optický měřící systém umožňující měření okamžitých stavů rozložení 2 složek rychlosti v dvourozměrném poli v rovinné oblasti

Stereo PIV

Stereo PIV

Stereoskopický měřící systém, díky kterému lze získat v jednom okamžiku tři složky rychlosti v dvourozměrném poli

MicroPIV

MicroPIV

PIV systém se specifickými úpravami pro takové aplikace, které vyžadují zvětšení na mikroskopické úrovni

FM-1000/FM-1100

FM-1000/FM-1100

Low-budgetové řešení

Time Resolved PIV

Time Resolved PIV

Časově rozlišitelná varianta PIV systémů

PLIF

PLIF

Optický diagnostický systém pro měření rychlosti proudění a stanovení skalárních veličin měřeného pole jako jsou teplota, koncentrace, pH a složení v kapalinách a plynech

Global Sizing Velocimetry PIV

Global Sizing Velocimetry PIV

Systém pro měření rychlosti a velikosti sférických částic v proudu tekutiny

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.