Lasery a přístrojová technika

Laserové Interferometry

Laserové Interferometry

Laserový interferometr je přístroj, v němž se snoubí principy vlnové interference elektromagnetického záření s výhodami laserového výkonného monochromatického koherentního záření jako světelného zdroje referenčního a měřícího svazku.

V naší nabídce naleznete dvě rodiny laserových interferometrů:

  • Fizeau interferometry pro měření tvaru optických ploch
  • Odměřovací interferometry pro dynamické určování výchylky, polohy, vibrací, náklonů a pro kalibraci polohovacích systémů
  • Odměřovací systémy na bázi laserového interferometru s přesným polohování a softwarem pro vyhodnocování tvaru

Fizeau interferometry jsou efektivním nástrojem pro přesné, bezkontaktní měření tvaru leštěných povrchů, a to jak silně tak i slabě odrazivých, transparentních či neprůhledných. Principem je měření deformace vlnoplochy s průměrem měřicího svazku 25 až 800 mm.

V naší nabídce máme Zygo Fizeau laserové interferometryZygo je v tomto oboru předním světovým výrobcem a inovátorem s dlouholetou tradicí, kdy první komerční interferometry uvedl na trh před více jak 40 lety. Výběr optimálního typu laserového interferometru závisí na požadované aplikaci i podmínkách měření. V neposlední řadě hraje roli při výběru přístroje zkušenost výrobce, dodavatelské a servisní podmínky a aplikační podpora.

Odměřovací interferometry na bázi homodynního Michelsonova interferometru jsou optimálním řešením pro precizní odměřování výchylek například polohovacích systémů. Různé modely na stejném principu pak umožňují měřit polohu, tvar, vibrační spektrum, nebo třeba sloužit jako kalibrační nástroje pro obráběcí stroje s kontrolou polohy i náklonů. Obsáhlý software pak dokáže unikátním způsobem sloužit pro přímou implementaci korekce do řízení polohovacích systémů, čímž lze zvýšit přesnost polohování a obrábění.

V naší nabídce máme odměřovací laserové interferometry od německého SIOS Messtechnik, který je výrobcem vysoce precizních měřicích systémů již od roku 1991.

Verifire MST+ pro simultánní testování více povrchů

Verifire MST+

Verifire MST+ je interferometr pro simultánní testování více povrchů, např. planparalelních tenkých destiček

Vertikální pracovní stanice

Verifire VTS

Vertikální pracovní stanice pro laserový Fizeau interferometr slouží pro automatizované měření sférické, asférické i free-form optiky

Jednopaprskový laserový interferometr

Jednopaprskový laserový interferometr

Jednopaprskový, vysoce přesný interferometr pro odměřování polohy.

Kalibrační interferometr SP 15000 C

Kalibrační interferometr SP 15000 C

Kalibrační interferometr s až 6 stupni volnosti.

Trojpaprskový laserový interferometr

Trojpaprskový laserový interferometr

Trojsvazkový interferometr pro přesné měření až 5 stupňů volnosti.

Laserový vibrometr

Laserový vibrometr

Extrémně přesný laserový interferometr pro měření vibračních spekter se snadnou justáží a ovládáním.

Diferenciální laserový interferometr SP-DI

Diferenciální laserový interferometr SP-DI

Systém pro diferenční měření délky a úhlu s nejvyšší stabilitou.

Dvoupaprskový interferometr

Dvoupaprskový interferometr

Dva paralelní měřící paprsky jsou využívány pro získání údajů o vzdálenosti, rozdílu poloh a úhlu.

Verifire Asphere+

Verifire Asphere+

Verifire Asphere+ interferometry pro flexibilní a přesnou metrologii asférických povrchů

Verifire

Verifire

Laserový Fizeau interferometr pro běžné měření tvaru optických prvků a reflexních povrchů

Dynafiz

Dynafiz

Laserový interferometr pro dynamická měření tvaru optických prvků s extrémní odolností proti vibracím

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.