Lasery a přístrojová technika

Dynafiz

ZYGO DynaFiz laserový interferometr předstihuje ostatní Fazeau interferometry ZYGO schopností odolat vibracím vnějšího prostředí tam, kde klasická interferometrie s fázovým posuvem (PSI), či zdokonalená QPSI již selhávají.

LivePhase™

Technika dynamického měření s jedinečnou možností živého záznamu a zobrazení interferenčního obrazce poskytuje mnoho praktických výhod. LivePhase™ například umožňuje zobrazení dat v reálném čase se zpětnou vazbou míry optické aberace kalkulovanou s použitím Zernikeho polynomů. Tato technika je efektivním nástrojem pro přesné nastavení optického systému.

Klíčové vlastnosti

 • Extrémní odolnost měření proti mechanickým vibracím a chvění vzduchu vnějšího prostředí
 • Stabilizovaný He-Ne laser (633 nm) s délkou koherence záření až 100 m
 • Interferenční obrazce snímány integrovanou kamerou s rozlišením 1400 x 1400 nebo 600 x 600 pixelů a frekvencí snímkování 50 nebo 82 Hz
 • Dynamické měření umožňuje pozorování v reálném čase
 • Originální zdokonalená technika interferometrie s fázovým posuvem QPSI (Quick Phase-Shifting Interferometry) standardním vybavením interferometrů Zygo DynaFiz®
 • Komplexní software MetroPro MX pro statistické zpracování dat a jejich vizualizaci
 • Měření v horizontálním i vertikálním uspořádání
 • Možnost dálkového ovládání interferometru pro zvýšení komfortu.

Máte zájem o Dynafiz
Potřebujete radu?

Kontaktujte nás

Příklady typických měřících aplikací

 • Měření optických elementů s různoběžnými plochami: klínovité tvary, hranoly – testování pravoúhlosti stran
 • Statická měření interferenčních proužků bez užití fázové modulace (většinou na objektech velkých průměrů)
 • Měření s aplikací Zernikeho polynomů v interpretaci naměřených dat
 • Měření vnitřních reflexních ploch odrazných hranolů
 • Měření povrchu pevných disků, sklonu v radiálním a axiálním směru, měření obvodových rychlostí apod.
 • Měření homogenity povrchu leštěných skel
 • Měření absolutních odchylek rovinatosti ploch s přesností vyšší než 1/100 vlnové délky
 • Měření kvality sférických optických prvků
 • Měření deformace vlnoplochy na odraz i průchod
 • Měření poloměru křivosti
 • Měření v testovacích klimatických komorách
 • V rámci aplikací adaptivní optiky
 • V aplikacích s pohyblivými zrcadly
 • Při analýzách proudění vzduchu
 • V provozu pozemních astronomických teleskopů
 • Identifikace iontových svazků

Máte zájem o Dynafiz? Potřebujete radu?

Pomůže Vám specialista sekce Richard Schuster, případně využijte naše další kontakty.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.