Lasery a přístrojová technika

Hyperspektrální skenování uměleckých děl

Aleš Jandík 13. 11. 2013 Vzdělávací články
Hyperspektrální skenování uměleckých děl

V současnosti roste trend umělecká díla nejen vystavovat v muzeích a galeriích, ale také věděcky zkoumat barviva a techniku, kterými byla vytvořena. Jednou z možností, jak proniknout do skrytých vrstev maleb a odhalit tak vliv stárnutí obrazu na jeho kvalitu, je hyperspektrální sken uměleckého díla.

Hyperspektrální sken poskytuje informaci o reflektanci a transmitanci zkoumané části obrazu v podobě spektrálních křivek. Jedná se tak o neinvazivní a nedestruktivní optickou techniku materiálové analýzy, která poskytuje jak spektrální, tak prostorovou informaci o zkoumaném vzorku s rozlišením až 15µm na velikost pixelu. Z hyperspektrálních snímku proto můžeme vyvodit detailní chemické a fyzikální vlastnosti obrazu, které mohou odkrýt technologii malby, skryté vrstvy a proces stárnutí uměleckého díla.

Pokud pro hyperspektrální snímání použijeme vlnové délky odpovídající viditelné spektrální oblasti, získáme velmi přesné měření změny barev obrazu v závislosti na jeho stárnutí. Vlnové délky z infračervené oblasti pak poskytují informaci o skrytých vrstvách obrazu a chemickém složení barviv. Tyto informace pak usnadňují výběr vhodné metody konzervace obrazu a poodkrývají techniku, kterou byl obraz vytvořen.

Společnost SPECIM pro účely zkoumání uměleckých děl vyvinula speciální skener, který je možné vybavit hyperspektrálními kamerami se spektrální citlivostí ve VIS, VNIR, NIR nebo SWIR oblasti. Následující obrázek pak porovnává klasickou fotografii obrazu s hyperspektrálním snímkem (HSI)  a rentgenovým snímkem. Ze srovnání je patrné, že HSI snímek poskytuje mnohem detailnější informaci o obrazu než pouhá fotografie nebo rentgenový snímek. Více infromací o hyperspektrálních systémech.

Hyperspektrální kamera Fenix

Hyperspektrální kamera Fenix

Hyperspektrální kamera pro VNIR, NIR a SWIR oblast.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.