PF 2020

Petr Březina 20. 12. 2019 Za dveřmi OptiXs
PF 2020

Poděkování a přání do nového roku

Vážení zákazníci, partneři a přátelé,

Letošní rok se nachylil ke konci snad ještě rycheji než obvykle.

Pro Optixs to byl ro úspěšný: vyřídili jsme více než 700 objednávek a náš tým se rozrost na 12 stalých pracovníků. Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na další výzvy v oblasti laserové a přístrojové techniky.

Rádi bychom se s Vámi podělili o výběr z nejzajímavějších momentů minulého roku: z pracovní doby i mimo ni.

Tým OptiXs

Co jsme v roce 2019 dělali?

Zajímavé instalace v roce 2019

CEITEC, Laditelný femtosekundový laserový zdroj

Laditelný femtosekundový 40 W vláknový laser Monaco s parametrickým zesilovačem OperA-F, Kompresorem pulsů. Sestava je spektrálně laditelná v rozsahu 650-900 nm a 1200 -2500 nm.

Sestava slouží pro ultrarychlé pump-probe experimenty, konkrétně měří magneto-optické jevy v mikro a nanostrukturách s časovým rozlišením v řádu femtosekund s možností změny energie fotonů v rozsahu UV-IR


UK FAF, Fluorescenční spektrometr

Modulární fotoluminiscenční spektrometr FLS1000 s dvojitými monochromátory a sadou laserů umožňujících práci v kontinuál-Ním i pulzním režimu. Tento vysoce citlivýPřístroj dokáže kromě měření ustálených Luminiscenčních spekter také monitorovat doby života fl uorescence a fosforescence. Systém Obsahuje hybridní detektor pro měření rychlých procesů s dobou života od 10 ps a termoele-Ktricky chlazený NIR fotonásobič pro měření Fosforescence singletního kyslíku.


ELI, Sestava optických stolů

Sestava 8 optických stolů. Základní část je tvořena čtyřmi spojenými stoly, které na délce přes 8 metrů tvoří jednu rigidní rovinu s odchylk- ou od rovinnosti +/-0,13 mm. Toho je dosaženo díky unikátnímu systému spojování stolů.

Společné zážitky

Turistický výlet

Na jaře jsme zdolali kopce a údolí na Vysočině. Aby to nebylo tak lehké, vzali jsme na bedra i rodinné příslušníky.


Bobová dráha

V létě jsme se chtěli trochu ochladit a tak jsme vyrazili na bobovou dráhu. Lehce nás překvapilo, že po sněhu a ledu tam nebylo ani památky.


Rafty

V rámci utužování kolektivu a otužování jednotlivců se nám povedlo na sklonku září vykoupat v plavebním kanálu na Vltavě ve Stromovce. Řekněme, že voda již nebyla nejteplejší. O to rychleji jsme pádlovali, abychom se zahřáli.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.