PF 2022

22. 12. 2021 Za dveřmi OptiXs
PF 2022

Vážení zákazníci, partneři a přátelé,

Chtěli bychom Vám popřát příjemné prožití vánočních svátků a nový rok plný štěstí, zdraví a úspěchu.

I přes trvající pandemii, která s sebou již druhý rok přinesla mnoho výzev, jsme nepolevili a končíme rok 2021 úspěšně. Ke konci roku se blížíme k 900 přijatým objednávkám. Díky akvizicím našich významných dodavatelů jsme zároveň letos rozšířili produktové portfolio o produkty výrobce krystalů a modulátorů EOT, a také firmy Janis, která vyrábí kryostaty.

Děkujeme Vám za přízeň, díky které se můžeme podílet na zajímavých projektech a realizacích, a těšíme se na další spolupráci.

A jak vypadal rok 2021 v OptiXs? 

Náš rok 2021

Zajímavé instalace

FEMTOSEKUNDOVÝ PUMP-PROBE SPEKTROMETR

V červenci 2021 jsme pro Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. rozšířili nanosekundový TA spektrometr EOS na femtosekundový spektrometr HELIOS FIRE. Nový systém dokáže pokrýt časovou škálu od mikrosekund až po femtosekundy a umožňuje záznam přechodné absorpce od 350 nm do 1600 nm. 


ZÁKAZNICKÁ ROVINNÁ ZRCADLA PRO 30 J, 30 FS @ 810 NM PETAWATOVÝ LASEROVÝ SVAZEK

V září 2021 jsme dokončili postupnou dodávku zákaznické optiky pro Fyzikální Ústav AV ČR, v. v. i., laserové centrum ELI. Celkově bylo vyrobeno 5 kusů substrátů rovinných zrcadel s opcí až na celkových 13 kusů. Jednalo se o substráty z materiálu HPFS 7980 mirror grade o velikosti 440 x 290 mm, tl 75 mm. Mezi klíčové parametry zrcadel patří vakuová kompatibilita 1E-6 mbar (<0.1% RH; 20°C), rovinnost povrchu < 90 nm P-V, < 18 nm RMS, a drsnost povrchu Rq < 1 nm.


SESTAVA PRO LIBS SPEKTROSKOPII

Další z našich realizací spočívala v rozšíření sestavy (Nd:YAG laser, vakuová komora, spektrograf) pro LIBS spektroskopii pro Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Nová sestavu disponuje optickou dráhou uvnitř vakuové komory, zaostřovací optikou pro laser, posuvem vzorků v osách XYZ a náhledovou kamerou umožňující přesné zaměření laserového paprsku na povrch vzorku. Kromě toho umožňuje provádění povrchové analýzy a tvorbu 2D map prvkové distribuce ve vzorku, sběr a analýzu záření mikroplazmatu a automatický posun vzorku.


OPTICKÝ LITOGRAF PRO TVORBU STRUKTUR PRO SPINTRONIKU

V srpnu jsme na Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., Oddělení spintroniky a nanoelektroniky nainstalovali laserový litografický systém Microwriter ML3 Pro od Durham Magneto Optics Ltd. Systém poskytuje rozlišení v rozsahu 0,4 až 5 µm a zdroj osvitu 385 nm. Jeho hlavním využitím bude tvorba struktur pro spintroniku.

Společné zážitky

CYKLOVÝLET

V létě jsme již tradičně vyrazili na cyklovýlet, tentokrát ale naše kola zamířila podél malebné Berounky. Výlet se neobešel bez skvělého sportovního nasazení, ochutnávky piv v minipivovarech a neutuchající dobré nálady, kterou nenarušil ani déšť a defekt. 


RODINNÝ VÍKEND V ČESKOSASKÉM ŠVÝCARSKU

Na konci září jsme spolu s rodinami obuli pohorky a vyrazili za turistikou do Českosaského Švýcarska. Za dne jsme zdolávali turistické cíle, po večerech jsme se odměnili společenskými aktivitami a grilováním. Zlatým hřebem výletu byla 12 m ferrata, kterou zdolaly i děti.  

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.