Lasery a přístrojová technika

Spektrální kamery od UV do LWIR oblasti

Aleš Jandík 19. 02. 2013 Vzdělávací články
Spektrální kamery od UV do LWIR oblasti

Spektrální kamery jsou systémy pro zobrazení prostorového rozložení spektra objektu. Narozdíl od konvenčních spektrografů, spektrální kamery poskytují úplnou spektrálního informaci v každém bodě objektu.

 

 

 

 

Základní princip

Rozložení spektrální charakteristiky daného objektu lze tak přímo vidět na jediném snímku. Spektrální kamera se skládá ze spektrografu a digitální kamery. Vstupní štěrbina spektrografu je dostatečně malá, tak aby poskytla informace pouze o jediné řádce na objektu. Světlo z objektu je ve spektrografu spektrálně rozloženo se zachováním jak prostorové tak polarizační informace. Světlo dále dopadá na detektor integrovaný v kameře, který zobrazí prostorovou informaci na osu x a odpovídající spektrum na osy y. Každý obrázek, který je pořízen poskytuje informaci o aktuálním spektrálním rozložení v řádce na snímaném objektu. Je možné paralelně uspořádat až 16 000 spekter s rozlišením 2 nm. Pro získání 2D spektrálního obrázku je nutné pohybovat objektem nebo kamerou. Typické pohybující se objekty jsou např. výrobku na dopravníku (běžícím pásu) nebo na translačních stolech.

Fixní stojící objekty lze snímat pomocí pohybu kamery, např. pokud je kamera instalována na rotační jednotce nebo když jsou objekty snímány z jedoucího vozidla. V některých případech se nepohybuje ani předmět ani kamera, např. při analýze lidské pokožky nebo v jiných lékařských aplikacích. V těchto případech může být před kamerou pohyblivé zrcátko (skener), které rotací zajistí požadavaný pohyb.

Použití a aplikace

Spektrální kamery se používají tam, kde je potřeba rychla analýza spektrálního rozložení, například pro prostorovou analýzu rozložení minerálů, roslin, materiálů, barev nebo světla. Spektrální informace jakožto informace o materiálové charakteristice lze nalézt u mnoha různých chemických sloučenin v různých oblastech vlnových délek. Například osvětlení, které ovlivňuje lidské oko, se měří ve viditelné oblasti vlnových délek. Mnoho syntetických látek naopak vykazuje absorpci v NIR oblasti a minerály jsou často zkoumány ve SWIR oblasti.

Ukázky některých aplikací

 

Nabízíme spektrální kamery pro všechny oblasti vlnových délek od UV do LWIR. Jak spektrograf tak detektor jsou vždy optimalizovány pro danou oblast. Nejlepších možných výsledků lze dosáhnou, pokud světelný zdroj a objektiv kamery jsou optimalizovány pro danou testovací oblast vlnových délek.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.