Lasery a přístrojová technika

Fluorescenční spektrometr FL1000

  • Modulární fotoluminiscenční spektrometr s dvojitými monochromátory a sadou laserů umožňujících práci v kontinuálním i pulzním režimu
  • Hybridní detektor pro měření rychlých procesů s dobou životy od 10 ps
  • TE chlazený NIR fotonásobič pro měření fosforescence singletového kyslíku

Zadání a požadavky klienta

Zadáním klienta byl luminiscenční spektrometr (fluorimetr) s dvojitým excitačním a dvojitým emisním monochromátorem. Upřesňujícími parametry byly detektory pro měření fluorescence tekutých vzorků v ustáleném stavu, možnost měření časově rozlišené fluorescence a možnost detekce fosforescence singletového kyslíku (λ=1275 nm) – a to jak v ustáleném stavu, tak časově rozlišeném módu.

V rámci časově rozlišené fluorescence (rozsah minimálně 220-850 nm) bylo potřebné, aby přístroj dokázal (po dekonvoluci signálu) detekovat děje s dobou života od min. 10 ps až do 100 ms. Přístroj musel dále obsahovat následující zdroje buzení: xenonová lampa, mikrosekundová xenonová výbojka a sadu laserových zdrojů pokrývajících rozsah od 375 do 730 nm.

Naše řešení

Pro toto zadání jsme zvolili modulární fotoluminiscenční spektrometr FLS1000 s dvojitými monochromátory a sadou laserů, které umožňují práci jak v kontinuálním, tak i v pulzním režimu. Tento vysoce citlivý přístroj dokáže kromě měření ustálených luminiscenčních spekter také monitorovat doby života fluorescence a fosforescence. Systém obsahuje hybridní detektor pro měření rychlých procesů s dobou života od 10 ps a termoelektricky chlazený NIR fotonásobič pro měření fosforescence singletového kyslíku. 

 

Související produkty

Projekt vedl
Miroslav KořínekMiroslav Kořínek
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Seznámení klienta se systémem
  • Dodání systému
  • Instalace a kompletace
Klient
FAF UK Hradec Králové FAF UK Hradec Králové

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Byla založena v roce 1969 a navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na UK sahající k samým počátkům almae matris.

Termín realizace

Září 2019

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.