Lasery a přístrojová technika

Femtosekundový pump-probe spektrometr

  • Femtosekundový pump-probe spektrometr pro měření přechodné absorpce od 350 nm do 1600 nm
  • Excitace (pump) pomocí femtosekundových pulzů vystupujících z kolineárního optického parametrického zesilovače (laditelný rozsah 320-1300 nm)
  • Širokospektrální sondování (probe) využívající UV, VIS a NIR superkontinuum
  • Detekce: vláknové spektrografy s CMOS a InGaAs senzorem
  • Měření přechodné absorpce na časové škále od femtosekund až po mikrosekundy (kombinace HELIOS FIRE a EOS)

Zadání a požadavky klienta

Zadáním klienta bylo rozšíření nanosekundového TA spektrometru EOS (instalovaný v roce 2017) na femtosekundový spektrometr. Po upgradu musel spektrometr dokázat měřit přechodnou absorpci minimálně od 360 nm do 1600 nm a dosáhnout femtosekundového časového rozlišení. Kromě kapalných vzorků v kyvetách musel spektrometr umožnit také měření transparentních a netransparentních pevnolátkových vzorků.

Naše řešení

Nanosekundový spektrometr EOS jsme doplnili o femtosekundový systém HELIOS FIRE. Sondovací svazek byl naveden do nové vysokorychlostní optické zpožďovací dráhy (časové okno 8 ns, rozlišení 14 fs) a poté namířen na nelineární krystaly pro generaci UV, VIS a NIR superkontinua. K excitaci byly použity femtosekundové pulzy vystupující z optického parametrického zesilovače (laditelný rozsah 320-1300 nm). Spektrometr byl dále doplněn o motorizovaný držák pro měření transparentních pevnolátkových vzorů a o modul pro měření netransparentních vzorků v reflexním módu. Rozšířený spektrometr dokáže pokrýt časovou škálu od mikrosekund až po femtosekundy a umožňuje záznam přechodné absorpce od 350 nm do 1600 nm.

Související produkty

Další fotografie

Projekt vedl
Miroslav KořínekMiroslav Kořínek
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Návrh řešení
  • Realizace
Termín realizace

Červenec 2021

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.