Lasery a přístrojová technika

Kombinovaný fluorescenční spektrometr

  • Modulární fotoluminiscenční spektrometr s dvojitými monochromátory a pokročilou TCSPC/MCS elektronikou
  • Prostorná vzorková komora s přístupem z čelní, bočním, horní i spodní strany
  • Kombinované excitační zdroje (kontinuální Xe lampa, mikrosekundová Xe výbojka, pikosekundové laserové diody pro 375 nm, 450 nm, 510 nm a 640 nm)
  • HS (High Speed) fotonásobič s citlivostí od 230 do 920 nm a šířkou odezvy <250 ps
  • Kapalným dusíkem chlazený NIR fotonásobič (300-1700 nm, šířka odezvy 800 ps)

Zadání a požadavky klienta

Zadáním klienta byl spektrometr pro měření ustálené i časově rozlišení fotoluminiscence organických i anorganických látek. Přístroj musel mít garantovanou citlivost větší jak 30 000:1, výkonné monochromátory typu Czerny-Turner a prostornou vzorkovou komoru s přístupem z čelní, boční, horní i spodní strany. Fluorimetr musel dále obsahovat následující zdroje buzení: xenonová lampa, mikrosekundová xenonová výbojka a sadu pikosekundových pulzních diodových laserů (minimálně pro 375 nm, 450 nm, 510 nm a 640 nm). Upřesňujícím parametrem byl rychlý fotonásobič s TE chlazením a šířkou odezvy <250 ps pro měření v UV-VIS oblasti a kapalným dusíkem chlazený NIR fotonásobič s citlivostí až do 1700 nm.

Naše řešení

Pro toto zadání jsme zvolili modulární fotoluminiscenční spektrometr FLS1000 s dvojitými monochromátory. Tento vysoce citlivý přístroj dokáže kromě měření ustálených luminiscenčních spekter také monitorovat doby života fluorescence (TCSPC technika) a doby života fosforescence (MCS mod). Systém obsahuje rychlý UV-VIS fotonásobič s šířkou odezvy <250 ps a kapalným dusíkem chlazený NIR fotonásobič. 

 

Související produkty

Další fotografie

Projekt vedl
Miroslav KořínekMiroslav Kořínek
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Návrh řešení
  • Realizace
Termín realizace

Srpen 2021

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.