Lasery a přístrojová technika

Modulární fluorimetr s teplotní regulací

  • Měření emisních, excitačních a synchronních spekter, excitačně-emisních map, kinetiky a absorpčních spekter
  • Termostatický držák kyvet (nastavení teploty od -10 °C do +60 °C)
  • Rozsah excitace: 230-1000 nm, rozsah emise: 200-870 nm
  • Modulární koncept – kompatibilita se všemi dostupnými moduly

Zadání a požadavky klienta

Klient požadoval citlivý spektrofluorimetr (SNR > 6000:1), který kromě emisních, excitačních a excitačně-emisních spekter dokáže také měřit absorpci a provádět referenční měření intenzity budícího svazku. Přístroj musel mít rozsah excitace minimálně 200-750 nm a k detekci musel být použit fotonásobič s citlivostí minimálně v rozsahu 230-870 nm. Součástí musel být termostatický držák kyvet.

Naše řešení

Pro toto zadání jsme zvolili spektrofluorimetr FS5 s termostatickým držákem kyvet, 150 W ozón generující Xe výbojkou (výstup od 200 nm) a teplotně stabilizovaným fotonásobičem optimalizovaným pro rozsah detekce 200-870 nm. Kvůli vysoké citlivosti (SNR >6000:1), rychlému získání experimentálních dat a snadnému ovládání je FS5 velmi efektivní nástroj pro luminiscenční spektroskopii. V režimu steady state poskytuje kromě excitačních a emisních spekter, emisních map a synchronních spekter také absorpční spektra a kinetiku spekter. Má zabudovaný referenční detektor pro kontrolu intenzity buzení.

Související produkty

Projekt vedl
Miroslav KořínekMiroslav Kořínek
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Návrh řešení
  • Instalace
  • Školení obsluhy
Termín realizace

Prosinec 2021

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.