Lasery a přístrojová technika

Optické prvky pro laserovou excitaci iontů v lineární pasti

  • Standardní i zákaznicky upravené vlnové destičky, polarizační a nepolarizační děliče svazku, vláknové kolimátory a zrcátka
  • Design pro 397 nm, 493 nm, 650 nm, 729 nm, 854 nm a 866 nm
  • Kompatibilita s držáky pro 1/2“ a 1“ optiku

Zadání a požadavky klienta

Zadáním klienta byla dodávka optických prvků pro laserovou excitaci iontů v lineární pasti. Konkrétně se jednalo o vlnové destičky, polarizační i nepolarizační děliče svazků, vláknové kolimátory a zrcátka. Optické komponenty musely být optimalizovány pro vlnové délky, které odpovídají jednotlivým přechodům iontů 138Ba+ a 40Ca+.


Komponenty

  • Půlvlnné destičky pro 397 nm, 493 nm, 650 nm, 729 nm, 854 nm a 866 nm
  • Čtyřvlnné destičky pro 729 nm, 854 nm a 866 nm
  • Polarizační děliče svazku (propustnost p-polarizace > 90%, odrazivost s-polarizace na dělícím rozhraní > 99%, kvalita povrchu: 40-20 S-D)
  • Nepolarizační děliče svazku (kvalita povrchu: 40-20 S-D, odchylka od rovinnosti: λ/4 PV)
  • Kruhová 1“ zrcátka (odrazivost > 99% při úhlu dopadu 45° pro s-polarizované i p-polarizované světlo o daných vlnových délkách, kvalita optických ploch: 10-5 S-D)

Související produkty

Projekt vedl
Miroslav KořínekMiroslav Kořínek
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Návrh řešení
  • Realizace
Termín realizace

Srpen 2021

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.