Lasery a přístrojová technika

Sestava pro LIBS spektroskopii

 • Realizace kompletního návrhu, sestavení a výroby
 • Sestava celkem zahrnuje šest motorizovaných os pro kompletní řízení experimentu z PC
 • Na míru navržený a vyrobený breadboard pro snadné vyjmutí a opětovné přesné vložení celé sestavy do vakuové komory

Zadání a požadavky klienta

Rozšíření stávajícího ablačního zařízení za účelem přesného zaměření svazku ablačního laseru typu Nd:YAG na základní a druhé harmonické frekvenci, přesné kontroly oblasti ablované tímto laserem, přesné kontroly oblasti sběru optického signálu z ablační plumy a precizního pohybu většími vzorky.

Systém dodaný jako jediný unikátní celek musel být kompatibilní s technickými parametry stávajícího zařízení, tj. rozměry ablační komory, spektrálního rozsahu ablačního laseru a optického systému spektrometru.

Stávající ablační systém se sestával z vysoce rozlišujícího spektrografu echelle (ESA WIN 4000, LLA Instruments GmBH, SRN) a na zakázku dříve objednané a vyrobené vakuové komory (Vakuum Praha s.r.o., ČR).

Naše řešení

V září 2019 jsme pro Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR realizovali návrh, výrobu a dodání sestavy pro LIBS spektroskopii. Jednalo se o rozšíření stávající sestavy (Nd:YAG laser, vakuová komora, spektrograf) pro spektroskopii laserem buzeného plazmatu s optickou dráhou uvnitř vakuové komory, se zaostřovací optikou pro laser, posuvem vzorků v osách XYZ a náhledovou kamerou umožňující přesné zaměření laserového paprsku na povrch vzorku.

Programovatelný pohyb vzorků pomocí posuvů zároveň umožňuje provádění povrchové analýzy a tvorbu 2D map (případně v kombinaci s hloubkovým profilováním i 3D map) prvkové distribuce ve vzorku.

Sestava je vybavena optickou soustavou pro sběr záření mikroplazmatu a jeho analýzu pomocí spektrografu vně vzorkové komory. Dále i řídící elektronikou a softwarem, které umožňují programování automatického posunu vzorku.

Parametry zařízení
 • Automatické polohování vzorku s rozsahem 75 mm ve všech osách (rozlišení pod 1 um), nosnost 2 kg
 • Krytá optická dráha, vedení laserového svazku na vzorek
 • Motorizované řízení polohy ohniska s rozsahem 3 cm (rozlišení 8 nm)
 • Motorizované řízení polohy optiky pro sběr optického signálu
 • Sestava umístěna na breadboardu se sítí M6 závitů, snadné vyjmutí celého experimentu z vakuové komory a použití komory pro jiný experiment
 • Náhledová kamera pro přesnou lokalizaci analyzovaného místa na vzorku

Související produkty

Další fotografie

Projekt vedl
Aleš JandíkAleš Jandík
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
 • Technické návrhy sestavy
 • Dodání a instalace
 • Montáž sestavy
Termín realizace

Září 2019

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.