Lasery a přístrojová technika

Širokopásmový pump-probe spektrometr

Začátkem května 2017 jsme na Ústavu organické chemie a biochemie nainstalovali širokopásmový pump-probe spektrometr EOS pro měření přechodné absorpce na nanosekundové časové škále. Systém bude využíván ke studiu dynamiky fotoindukovaných procesů v převážně organických materiálech.

Spektrometr EOS používá metodu excitace a sondování (pump-probe), při které sondovací svazek monitoruje změny propustnosti vzorku vyvolané absorpcí svazku excitačního. Přístroj má zabudovaný generátor superkontinua (350-2400 nm), které umožňuje širokospektrální sondování. Mezi jeho hlavní přednosti patří elektronická kontrola zpoždění mezi excitačním a sondovacím pulzem, uzavření veškeré elektroniky adetektoru v samostatním boxu a snadné ovládání.

Parametry systému

  • Excitace: výstup laditelného nanosekundového OPO laseru (spektrální rozsah 210-2600 nm, opakovací frekvence 1 kHz, šířka pulzu 3-6 ns)
  • Sondování: zabudovaný generátor superkontinua (350-2400 nm, šířka pulzu
  • Detekce: CMOS senzor (rozsah citlivosti 350-900 nm, rychlost akvizice dat až 2400 spekter/s) Časové okno: 400 µs

Související produkty

Další fotografie

Projekt vedl
Miroslav KořínekMiroslav Kořínek
Kontaktovat obchodníka s podobným projektem
Role optixs v projektu
  • Seznámení klienta se systémem
  • Dodání systému a instalace
Termín realizace

Květen 2017

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.